fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Zwitserland: homo-organisatie doet aangifte tegen bisschop

KN Redactie 10 augustus 2015
image

De koepelorganisatie kondigde de aangifte, die gesteund wordt door een organisatie van lesbiënnes, in het weekend aan op haar website. De bisschop zou haat zaaien.

Bijbelpassages

De aangifte volgt op een lezing die mgr. Huonder recent hield op een bijeenkomst van katholieken in het Duitse Fulda. De bisschop geeft daarin een overzicht van bijbelpassages die verband houden met huwelijk, gezin en seksualiteit.

Leviticus: ‘een gruwel’

Steen des aanstoots is voor Pink Cross dat de bisschop in het overzicht twee verzen uit het oudtestamentische boek Leviticus aanhaalt. Daarin wordt geslachtelijke omgang tussen twee mannen een “een gruwel” (Lv. 18,22) en “een afschuwelijke daad” (20,13). Mannen die dit doen “moeten ter dood worden gebracht” (idem).

De bisschop merkt na het citeren van de passages op dat deze, samen met andere bijbelpassages, “de goddelijke ordening” geven “die voor de omgang met seksualiteit geldt”.

‘De vraag van homoseksualiteit’

Met betrekking tot “de gelijkgeslachtelijke praxis” zouden enkel deze passages al voldoende zijn “om de vraag van homoseksualiteit vanuit het zicht van het geloof de juiste draai te geven”, aldus mgr. Huonder.

‘Geen veelvoud huwelijks- en gezinsmodellen’

Ook voor de definiëring van huwelijk en gezin zijn de passages belangrijk. “Er is daar geen veelvoud van huwelijks- en gezinsmodellen. Alleen al daarvan te spreken, is een aanval op de Schepper, maar ook op de Verlosser en Heiligmaker, dus op de drie-ene God.”

‘Goddelijke ordening’

Zielzorgers moeten zich in dit verband “richten naar de goddelijke ordening”. Het is hun taak “in het bewustzijn van het zielenheil, dus in pastorale liefde” de mensen “uit de toestand van de gevallen natuur te bevrijden tot het leven als kinderen van het licht (Ef. 5,8)”.

Het geloof, aldus de bisschop, “is voor alle mensen, ook voor mensen met homofiele neiging een hulp en kan tot een omleiding van de destbetreffende oriëntatie leiden, tot een beheersing van de seksuele drive en tot haar inpassen in het eigene leven overeenkomstig het goddelijk gebod”.

Homoseksualiteit in Catechismus van de Katholieke Kerk

Bij de laatste opmerking verwijst de bisschop overigens in een voetnoot naar de passages over homoseksualiteit in de Catechismus van de Katholieke Kerk (2357-2359). Daarin worden homoseksuele daden afgekeurd als “intrinsiek ongeordend”, maar wordt ook opgeroepen “iedere vorm van onrechtmatige discriminatie” van mensen bij de “homoseksuele neiging diepgeworteld” is te vermijden en hen “met respect, begrip en fijngevoeligheid” te behandelen.

Bisschop zou haat zaaien

Volgens Pink Cross zijn de uitlatingen van mgr. Huonder onaanvaardbaar omdat hij daarmee haat zou zaaien. Hij citeerde volgens Pink Cross niet alleen de passages, maar heeft “inleidend hun authenticiteit en waarheid bevestigd en voor en meteen na het geciteerde meermaals een overeenkomstig handelen gepropageerd”.

‘Bijbelse grondslagen huwelijk en gezin

Er ontstond de nodige ophef in Zwitserland nadat media berichtten over de toespraak van mgr. Huonder. De bisschop zelf schreef op 3 augustus in een verklaring het te betreuren dat zijn toespraak van 50 minuten “die zich met de bijbelse grondslagen van huwelijk en gezin bezighoudt, in de media losstaand als degradatie van homoseksuele mensen werd begrepen”.

Niet reageren op aangifte

 Hij wilde “op geen enkele manier homoseksuele mensen degraderen” en sluit zich geheel aan bij wat de Catechismus, “die ik in de opmerkingen bij de voordracht ook aanhaal”, over homoseksualiteit stelt. Vervolgens citeert hij de desbetreffende paragrafen (2357-2359).

De Zwitserse bisschoppenconferentie en het bisdom Chur wilden niet reageren op de aangifte.

Lees hier de complete toespraak van mgr. Huonder en hier zijn verklaring na de ophef.