fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Zwitserse bisschop roept toorn homo’s over zich af

KN Redactie 20 mei 2015
image

De bisschop van Sion zei in een interview met Le Nouvelliste dat homoseksualiteit kan worden genezen. Gevraagd of dat betekent dat hij homoseksualiteit als ziekte ziet, antwoordde hij: “Nee, het is een zwakte van de natuur. Het bewijs is, dat er een reëel lijden is van de persoon die het beleeft en van zijn omgeving.”

‘Belediging en provocatie’
Volgens een organisatie van lesbiënnes leiden uitspraken als die van mgr. Lovey tot afwijzing en uitsluiting. De uitspraak kan slechts als “belediging en provocatie” tegen homo’s en lesbiënnes worden begrepen, “die in een land wonen, waar het van nu af bon ton is om te beweren dat ze ziek zijn”. De uitspraken zouden getuigen van “onwetendheid, neerbuigendheid, minachting van de aard van ieder individu”.

‘Misleidend en ongefundeerd’
De organisatie van de ‘Pride Vallais/Wallis” zei “zonder reserve de samenvoeging van homoseksualiteit en ziekte te veroordelen”. Een woordvoerder zei tientallen reacties te hebben ontvangen. “De mensen voelen zich gekwetst.” De organisatie Pink Cross eist dat de bisschop zich openlijk verontschuldigd en zijn uitspraken, die “misleidend en ongefundeerd” zouden zijn, terugneemt.

‘Een lijden’
Op de website van Le Nouvelliste zijn de gewraakte passages te lezen. Gevraagd wat hij zou zeggen tegen ouders die hun homoseksuele kind hopen te kunnen veranderen, antwoordt mgr. Lovey dat de naasten van een homoseksuele mens “dit soms als een kwetsuur of een lijden” ervaren en dat men “hun verlangen dat dat verandert” moet respecteren.

Gebed
Daartoe kan men gebed inzetten, aldus mgr. Lovey: “Waarom zou, op het vlak van de genade en het geloof, het gebed niet een plek van veranderingen kunnen zijn? Het heeft al bij herhaling ziektes genezen. Het onderliggende probleem is niet dat van de homoseksualiteit maar van de seksualiteit zonder omwegen en in het algemeen. Het menselijk wezen is van nature seksueel, mannelijk-vrouwelijk. En het is enkel voluit menselijk als het die complementariteit beleeft. Het is een vraag van de natuurlijke moraal. De Kerk blijft met reden zeggen dat men die natuurlijke staat niet kan veranderen.”

‘Homoseksualiteit kan worden genezen’
Gevraagd of homoseksualiteit niet in de aard van de persoon zit, en dus niet veranderd kan worden, antwoordt de bisschop: “Zeker, de persoon is vaak zo vanaf het begin maar dat wil niet zeggen dat het niet veranderbaar is. Er bestaan psychologische genezingen. Homoseksualiteit kan worden genezen.”

Ziekte? ‘Nee’
Daarop vraagt de interviewster: “Voor u is het dus een ziekte?”, waarop mgr. Lovey zegt: “Nee, het is een zwakte van de natuur. Het bewijs is, dat er een reëel lijden is van de persoon die het beleeft en van zijn omgeving.”

Open
Priester Joel Pralong, die in opdracht van mgr. Lovey een zelfhulpgroep voor homo’s begeleidt, verdedigde de bisschop. Die staat volgens Pralong bij ontmoetingen open voor homoseksuelen en stoot hen niet af.

Helpen
De priester voegde tot dat hun homoseksualiteit voor jonge mensen een belasting kan zijn die zelfs tot suïcide kan leiden. Het gebed kan hen, zoals mgr. Lovey aanraadde, helpen bij het verwerken van hun situatie, aldus Pralong.

Synode
Bisschop Lovey was wegens verblijf in het buitenland niet bereikbaar voor een reactie. De 64-jarige Lovey neemt in oktober namens de Zwitserse bisschoppen deel aan de huwelijks- en gezinssynode.