fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Zwitserse Vastenaktie steunde project homoactivisten tegen inbreng West-Afrikaanse bisschoppen op synode

KN Redactie 21 augustus 2015
image

Het in Nederland gevestigde ‘European Forum of LGBT Christian Groups’ was van plan een documentaire te maken over katholieke lesbiënnes, homo-, bi- en transseksuelen (LGBT) in Ghana, Togo, Benin, Nigeria en Kameroen.

‘Extreem negatieve invloed’ West-Afrikaanse bisschoppen

In zijn jaarverslag 2014-2015 zegt het Forum “de stemmen van LGBT-katholieken uit deze regio” breder onder de aandacht te willen brengen in reactie op “de extreem negatieve invloed van bisschoppen uit West-Afrika op het uiteindelijke document van de gezinssynode” van 2014. 

Dat lijkt een verwijzing naar het feit dat het slotdocument aanmerkelijk helderder was dan het omstreden tussenrapport, en een liberalere lijn in de omgang met hertrouwd gescheidenen en homoseksualiteit afwees.

Katholieke organisatie

Het project is volgens het verslag gefinancierd door Fastenopfer, de Zwitserse Vastenaktie, en de Arcus-stichting. Die laatste stichting heeft homo-activistische groepen met honderdduizenden dollars gesteund om de synode op de korrel te nemen.

Fastenopfer echter is een katholieke ontwikkelingsorganisatie. De stichtingsraad, die toezicht houdt op de directeuren van de ngo, wordt voorgezeten door bisschop Felix Gmur van Basel. Twee van de negen leden van de raad worden door de Zwitserse bisschoppenconferentie benoemd.

Projectsubsidie

Michael Brinkschroeder, tot voor kort co-voorzitter van het Europees Forum, zei tegen CNA dat Fastenopfer een kleine projectsubsidie heeft gegeven van minder dan 15.000 Zwitserse francs (bijna 14.000 euro). Goedkeuring daarvoor zou gegeven zijn door de uitvoerend directeur van Fastenopfer. Toestemming van de stichtingsraad, of de voorzitter ervan, mgr. Gmur, was volgens Brinkschroeder niet nodig.

Volgens Brinkschroeder wilde het Europees Forum met het project “niet een specifieke bisschop de schuld geven” maar laten zien dat LGBT-katholieken in de regio meestal genegeerd worden en lijden onder “ernstige discriminatie en schendingen van hun rechten”.

Boek voor ‘sensibilisatie’ rond gezinssynode

De documentairemaker heeft uiteindelijk West-Afrika echter niet bereikt, melden zowel Fastenopfer als het Europees Forum. Het verzamelde materiaal moet nu leiden tot “geschreven werken van sensibilisatie met betrekking tot de tweede gezinssynode”, aldus Fastenopfer.

Het Forum spreekt van een boek dat moet worden gepubliceerd door een nieuwe wereldwijde groep, het ‘Global Network of Rainbow Catholics’ (waarvan de oprichtingsbijeenkomst overigens plaatsvindt in Rome, in het openingsweekend van de synode). Het boek zal verder onder meer de lezingen bevatten van een vorig jaar precies voor de synode gehouden Romeinse conferentie.

Die had tot doel de synode te beïnvloeden en werd, zoals KN-correspondente Marta Petrosillo meldde, medegefinancierd door het Nederlandse ministerie van OCW. Het bericht leidde tot Kamervragen van de SGP.

Afrikaanse en Europese bisschoppen

Tijdens de gezinssynode van 2014 leek er sprake van een tweedeling tussen met name Afrikaanse bisschoppen enerzijds en een aantal Europese bisschoppen anderzijds. Splijtzwam was onder andere de omgang van de Kerk met homoseksualiteit.

Schaduwsynode

Op 25 mei hielden Duitse, Franse en Zwitserse bisschoppen en theologen een besloten bijeenkomst in Rome over allerlei hete hangijzers. Critici spreken inmiddels van een ‘schaduwsynode’. Naar verluidt was bisschop Gmur een van de drie deelnemende Zwitserse bisschoppen.

Uit de later gepubliceerde toespraken blijkt dat er werd gepleit voor veranderingen in de leer op vlakken als anticonceptie, homoseksuele daden en de onontbindbaarheid van het huwelijk.

Catholic News Agency vroeg het bisdom Basel om commentaar, maar kreeg geen reactie voor de deadline.