Geef om katholieke journalistiek

doneer

Mary Rezac - CNA

Mary Rezac - CNA

Waar komt de as voor Aswoensdag vandaan?

“Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” Op Aswoensdag horen katholieken deze woorden als zij een askruisje komen halen. Maar waar komt die as eigenlijk vandaan?

De aanslag in Utrecht is politiek misbruikt.

KN Actueel | Radio Maria