Geef om katholieke journalistiek

doneer

Pieter Derdeyn

Pieter Derdeyn

Bevrijder van een volk

Met een boeiend en actueel boekje wil postulator Bart Geryl de weg naar zaligverklaring van pater Constant Lievens s.j. (1856-1893) nieuw leven inblazen, 125 jaar nadat de dienaar Gods dit leven verliet.
Pieter Derdeyn

Autonomie en gemeenschap

Autonomie en gemeenschap, kreeg het nieuwe boek van de christelijk-gereformeerde predikant Bert Loonstra als titel, hoewel de ondertitel de lading beter dekt: Een debat over levensbeschouwing en psychotherapie.
Adventsactie Stichting BVA

KN Actueel | Radio Maria

3 minuten catachese DVD

Goede voornemens zijn onzin, als je iets wilt veranderen, begin er dan gewoon nu mee.