fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Sophie Clemens

Sophie Clemens

Prestatiedruk

De samenleving is gericht op presteren: we gaan naar school, studeren en jagen een carrière na om hoge doelen te bereiken en veel status te verzamelen. Als het je lukt om die druk los te laten en je op God te richten, ontdek je echter dat er méér is dan…
Sophie Clemens

De perfecte mens?

Het politieke plan om via embryoselectie erfelijke ziekten uit te roeien, wijst op een riskante tendens: de creatie van de 'perfecte mens'. Wanneer alles perfect moet zijn – zelfs ons eigen lichaam – waarderen we onszelf minder hoe we echt zijn én daalt de tolerantie voor wie niet aan dat…
Sophie Clemens

Bewust intiem met Jezus

Als je alleen maar als toeschouwer in de Mis zit, lijkt het een saaie voorstelling. Het is juist de bedoeling om actief mee te doen. Alleen zo raak je doordrongen van het besef dat Jezus jou uitnodigt om Hem te ontvangen.
Sophie Clemens

Durf gehoorzaam te zijn!

Sommige mensen lezen de Bijbel en kiezen welke delen ze wel en welke ze niet volgen. Daarmee toon je geen gehoorzaamheid aan God, terwijl die gehoorzaamheid juist belangrijk is voor een gelukkige relatie met God, betoogt Sophie Clemens.
Sophie Clemens

Vastenmeditatie

De veertigdagentijd is een goed moment om je meer op God te richten. Maar hoe doe je dat? Volgens Sophie Clemens draait het om twee dingen: wereldse zaken loslaten en dichter naar God groeien.
Sophie Clemens

Kerstbemoediging

We hebben een zwaar jaar achter de rug. Ook Maria en Jozef leefden in een zware tijd, maar zij hadden iets waar ze vreugde uit konden putten: de geboorte van Christus. Sophie Clemens nodigt je uit om nu ook vreugdevol te zijn in het vooruitzicht op de geboorte van Jezus.
Sophie Clemens

Geliefde broeders en zusters…

De christenen van het verwoeste Beiroet hebben de hulp van hun broeders en zusters in Christus hard nodig. Stichtingen als Dream of Don Bosco doen volgens Sophie Clemens goed werk en zijn het steunen waard.
Sophie Clemens

In harmonie met de natuur

God vraagt ons met de natuur te leven, maar toch brengen we de schepping door onze levenswijze veel schade toe. Sophie Clemens geeft daarom zes tips om meer in harmonie met de natuur te leven.
Sophie Clemens

Paasbemoediging

We leven in een moeilijke tijd en het coronavirus is een bron van angst. Laten we ons daarom bemoedigen door de verrijzenis van Christus tijdens Pasen, betoogt Sophie Clemens.
Sophie Clemens

75 jaar later…

Naar aanleiding van een ontroerende toespraak schrijft Sophie Clemens over de bevrijding van Auschwitz, 75 jaar geleden.
Sophie Clemens

De kracht van de jongerengroep

Katholieke jongerengroepen kunnen inspireren, helpen en je laten groeien in het geloof. In dit blog uit Sophie Clemens haar dankbaarheid voor het bestaan van jongerengroepen.
1 2