fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Buitenland

Australië: Kerk en overheid botsen opnieuw over biechtgeheim

KN Redactie 16 september 2020
image
Een pelgrim biecht tijdens de Wereldjongerendagen van 2013 in Rio de Janeiro. Foto: CNS Photo - Tyler Orsburn

In de Australische deelstaat Queensland is vorige week een wet aangenomen die priesters verplicht om het biechtgeheim te verbreken. Als iemand opbiecht seksueel misbruik te hebben gepleegd, moet de priester dit bij de politie melden. Doet hij dat niet, dan hangt hem maximaal drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

Met het aannemen van deze wet volgde het parlement van Queensland andere Australische deelstaten als Zuid-Australië, Victoria, Tasmanië en het Australisch Hoofdstedelijk Territorium, waar eerder soortgelijke wetten werden ingevoerd.

Onderzoek naar misbruik

De wet vloeit voort uit de aanbevelingen van de commissie die onderzoek deed naar seksueel misbruik binnen onder meer de katholieke Kerk in Australië. Haar eindrapport verscheen in 2017. Daarin werd onder meer aanbevolen om het biechtgeheim in gevallen van seksueel misbruik af te schaffen en de absolutie afhankelijk te maken van de belofte van een misbruiker om zich aan te geven bij de politie.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Kerk is kritisch

De Australische Kerk en het Vaticaan zijn steeds kritisch geweest op wetten die aan het biechtgeheim morrelen. Het biechtgeheim is absoluut, en priesters die het schenden lopen automatisch een excommunicatie op, een van de zwaarste kerkelijke straffen.

Vaticaan: verdedig biechtgeheim

Het Vaticaan stelde in een nota in 2019 nogmaals dat het biechtgeheim onschendbaar is en blijft. Priesters werden opgeroepen om het tot het uiterste te verdedigen.

Dat is “niet alleen een verplichte daad van trouw aan de boeteling, maar het is veel meer: ​​het is een noodzakelijke getuige – een martelaarschap – van de unieke en universele reddende kracht van Christus en zijn Kerk”.

Absolutie niet voorwaardelijk

Ook liet het weten dat de absolutie – de vergeving van zonden die de priester in Gods naam uitspreekt – nooit afhankelijk kan worden gesteld van iets dat iemand in de toekomst wel of niet zal doen.

Absolutie kan wel geweigerd worden als “de biechtvader concludeert dat de boeteling niet het nodige berouw heeft” en niet de intentie heeft om te veranderen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Aandringen op aangifte

Ook kan een priester er in het geval van misbruik bij een biechteling zeer stevig op aandringen dat hij zich bij de politie aangeeft.

Een biechtvader moet zijn uiterste best doen om een misbruikpleger ervan te overtuigen dat het misbruik moet stoppen, en dat naar de politie stappen “mogelijk de enige manier is om te stoppen”. Hij moet de biechteling ervan verzekeren dat hij hem waar mogelijk zal begeleiden en helpen waar.

Aanmoedigen hulp te zoeken

Mocht een priester er in de biecht achter komen dat de biechteling slachtoffer van misbruik is, dan kan hij diegene “aanmoedigen om hulp te zoeken buiten de biechtstoel. Ook kan hij, indien gepast, het slachtoffer aanmoedigen om het misbruik te melden bij de autoriteiten”, zei het Vaticaan in zijn opmerkingen.

‘Grote vragen over godsdienstvrijheid’

Verschillende Australische bisschoppen hebben kritisch gereageerd. Volgens aartsbisschop Mark Coleridge van Brisbane, tevens voorzitter van de Australische bisschoppenconferentie, dreigen priesters door de wet “minder een dienaar van God te worden en meer een agent van de staat”.

Wetten als deze roepen “grote vragen over godsdienstvrijheid” op en zijn gebaseerd op een “gebrekkige kennis van hoe het sacrament van verzoening in de praktijk werkt”.

Angst voor averechts effect

Aartsbisschop Timothy Costelloe van Perth is bang dat deze wet, “hoe goed bedoeld die ook mag zijn”, in feite tot minder veiligheid voor kinderen en jongeren zal leiden. Als het biechtgeheim wordt verbroken, zullen de daders niet meer komen biechten, verwacht hij. Priesters kunnen dan ook geen invloed meer op hen uitoefenen.

Priesters: wet is niet te handhaven

Verschillende Australische priesters hebben al laten weten het biechtgeheim niet te zullen schenden. Zij wezen er ook op dat de wet niet te handhaven zal zijn, aangezien biechten meestal anoniem gebeurt.

Mark Baumgarten, een priester van het aartsbisdom Perth, schreef: “Ik vermoed dat een gevolg van dit soort wetgeving zou zijn dat veel parochies de persoonlijke biecht volledig zouden afschaffen om hun priester te beschermen.”

Daarbij vraagt hij zich af hoe een priester betrapt kan worden op het niet naleven van deze nieuwe wet.

Reactie ambassadrice bij Heilige Stoel

De nieuwe ambassadrice van Australië bij de Heilige Stoel, Chiara Porro, erkent het belang van het biechtgeheim als “een integraal onderdeel van de katholieke Kerk”.

Toch, zegt ze in een interview met Crux, weegt voor haar het recht op veiligheid van kinderen in dit geval zwaarder dan de “kwesties van religieuze vrijheid” die volgens de Kerk in het geding zijn.

Minister: ‘Niemand wordt uitgezonderd’

Ook de Australische minister van Politie in Queensland, Mark Ryan, blijft volhouden: “De vereiste en, eerlijk gezegd, de morele verplichting om te rapporteren over grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen geldt voor iedereen in deze gemeenschap. Geen enkele groep of beroep wordt uitgezonderd.”

Bronnen: Catholic News Service, Catholic News Agency, Crux