fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Buitenland

‘We hebben een tuin geërfd: we mogen geen woestijn nalaten’: geloofsleiders roepen wereldpolitiek op tot klimaatactie

Selinde van Dijk-Kroesbergen 6 oktober 2021
image
Een internationale groep geloofsleiders kwam maandag bijeen in aanloop naar de VN-klimaattop die in november in Glasgow wordt gehouden. Foto: CNS Photo - Paul Haring

Leiders van wereldreligies en topwetenschappers hebben gisteren in het Vaticaan een gezamenlijke oproep aan wereldleiders gedaan om zich in te zetten voor een beter klimaat: “We hebben een tuin geërfd: we mogen geen woestijn nalaten aan onze kinderen.”

Op de klanken van Antonio Vivaldi’s De vier jaargetijden en omringd door potgroen en kleurrijke fresco’s, ondertekenden bijna veertig geloofsleiders de gezamenlijke oproep. De bijeenkomst met de naam Faith and Science: Towards COP26 kwam in aanloop naar de 26e VN-klimaattop – COP26 – die van 1-12- november in Glasgow zal plaatsvinden.

Actie

“Toekomstige generaties zullen het ons nooit vergeven als we de kans missen om ons gemeenschappelijke huis te beschermen”, aldus de schriftelijke oproep, die op 4 oktober – het feest van de heilige Franciscus van Assisi, patroonheilige van de ecologie – ondertekend werd.

Paus Franciscus gaf zijn zegen aan de oproep en overhandigde die vervolgens aan Alok Sharma, de voorzitter van de VN-klimaattop COP26 , en aan Luigi Di Maio, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De oproep dringt er bij de wereldleiders op aan “snelle, verantwoordelijke en gezamenlijke actie te ondernemen om onze gewonde mensheid en het huis – dat toevertrouwd is aan ons rentmeesterschap – te beschermen, te herstellen en te genezen”.

Wat landen kunnen doen

Landen kunnen volgens de oproep het klimaat verbeteren door hun inzet en de internationale samenwerking te vergroten. Ook kunnen zij zo snel mogelijk CO2-neutraal worden als onderdeel van de inspanningen om de stijgende temperaturen te verlagen; de klimaatactie in eigen land opvoeren en meer kwetsbare landen financieel bijstaan bij hun aanpassing aan en aanpak van klimaatverandering. Verder kunnen ze de overgang naar schonere energie en duurzaam grondgebruik versnellen en milieuvriendelijke voedselsystemen en de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen bevorderen.

De klimaatbijeenkomst in het Vaticaan. Klik op de pijltjes voor meer beeld. | Foto's: CNS Photo - Paul Haring

Persoonlijk engagement

De religieuze leiders beloofden zelf ook actie te ondernemen: ze gaan ecologisch onderwijs bevorderen; pleiten voor een “verandering van hart” in hun eigen gemeenschappen met betrekking tot de zorg voor de hele schepping; duurzame levensstijlen aanmoedigen; deelnemen aan openbare debatten over milieukwesties; en het “vergroenen” van hun instellingen, eigendommen en investeringen ondersteunen.

Dit persoonlijke engagement bekrachtigden ze door symbolisch een kopje aarde bij een opgepotte olijfboom te gieten die in de Vaticaanse tuinen zal worden geplant.

Hoop bieden

Alle leiders kwamen aan het woord. Velen zetten gedetailleerd uiteen wat hun geloofstraditie leert over de morele verplichting om voor het gemeenschappelijke huis te zorgen. Vanwege tijdgebrek koos de paus ervoor niet te spreken. Hij had zijn toespraak al op schrift verspreid.

In de volledige tekst zei de paus dat COP26 “een dringende oproep vertegenwoordigt om effectieve antwoorden te geven op de ongekende ecologische crisis en de crisis van waarden die we momenteel ervaren, en op deze manier concrete hoop te bieden aan toekomstige generaties”.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Hij stelde “drie concepten” voor die hun gezamenlijke inspanningen kunnen leiden: “openheid voor onderlinge afhankelijkheid en delen; de dynamiek van liefde; en de oproep tot respect”.

We moeten “niet alleen de schadelijke effecten van onze acties beseffen. We moeten ook gedragingen en oplossingen identificeren die moeten worden aangenomen, in een houding van openheid voor onderlinge afhankelijkheid”. Ook moeten we verantwoordelijkheid en manieren om voor anderen en het milieu te zorgen delen, schreef hij.

Liefde

Religieuze en spirituele tradities kunnen helpen bij het bevorderen van liefde, die “banden schept en het bestaan uitbreidt”. Geloofstradities, zei hij, kunnen helpen om “barrières van egoïsme te doorbreken”, de huidige “wegwerpcultuur” tegen te gaan en de “zaden van conflicten: hebzucht, onverschilligheid, onwetendheid, angst, onrechtvaardigheid, onzekerheid en geweld” die mensen en de planeet beschadigen te bestrijden

“We kunnen deze uitdaging aan” met persoonlijke voorbeelden, actie en educatie, schreef de paus.

Respect

Ten slotte, schreef de paus, moet er respect zijn voor de schepping, respect voor anderen, “voor onszelf en voor de Schepper, maar ook wederzijds respect tussen geloof en wetenschap”. Respect, schreef hij, is “een empathische en actieve ervaring van het verlangen om anderen te leren kennen en met hen in dialoog te treden, om samen op een gemeenschappelijke reis te gaan.”

Deelnemers

Onder de deelnemers aan deze bijeenkomst waren onder andere: oecumenisch patriarch Bartholomeus van Constantinopel; de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby van Canterbury; Russisch-orthodoxe metropoliet Hilarion van Volokolamsk, vertegenwoordiger van patriarch Kirill van Moskou; sjeik Ahmad el-Tayeb, grootimam van Al-Azhar; rabbijn Noam Marans van het Internationaal Joods Comité voor Interreligieus Overleg.

Ook waren er topvertegenwoordigers van andere christelijke denominaties, soennitische en sjiitische moslimgemeenschappen, het jodendom, het hindoeïsme, het sikhisme, het boeddhisme, het confucianisme, het taoïsme, het zoroastrisme en het jaïnisme.

https://www.kn.nl/donaties/