fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Kerk in België

Luuk van den Einden

350 Vlaamse kerken in aanmerking voor herbestemming: ‘Deel van ons verleden en onze toekomst’

Om in tijden van ontkerkelijking meer grip op de toekomst van kerkgebouwen te krijgen, moeten Vlaamse gemeenten een kerkenbeleidsplan opstellen. Een derde van de 1800 Vlaamse parochiekerken komt in aanmerking voor gedeeltelijke of volledige herbestemming.
Peter Doorakkers

Kardinaal De Kesel: ‘Duidelijk signaal gegeven’ met voorstellen homopastoraat

In een interview met weekblad Tertio spreekt kardinaal Jozef De Kesel deze week onder meer over de positie van vrouwen en jongeren in de Kerk, en hoe de Kerk omgaat met homoseksuelen.
Anton de Wit

Eredoctoraat voor Antwerpse bisschop in Bonn

Bisschop Johan Bonny van Antwerpen ontvangt volgende maand een eredoctoraat aan de Faculteit Katholieke Theologie van de universiteit van Bonn in Duitsland. De bisschop wordt geprezen om zijn pastorale en synodale benadering.
Luuk van den Einden

Katholieken en moslims ontmoeten elkaar in de geest van de zalige Charles Deckers

De Vlaamse missionaris Charles Deckers zette zich in Algerije in voor een betere interreligieuze verstandhouding. In zijn voetsporen organiseert het bisdom Antwerpen een ontmoeting tussen katholieken en moslims: “Als we een zaadje van vriendschap kunnen planten, zijn we op de goede weg.”
Peter Doorakkers

Belgische bisschoppen en leken kritisch over voorstellen verruiming abortuswet

De Belgische bisschoppen en een groep bestaande uit onder meer parlementariërs en hoogleraren hebben zich kritisch uitgelaten over voorstellen om de Belgische abortuswet te verruimen.
Luuk van den Einden

Kapucijnen uit Nederland en Vlaanderen bundelen de krachten onder Duitse vleugels

De minderbroeders kapucijnen in Vlaanderen en Nederland vormen voortaan één delegatie die onder de Duitse kapucijnenprovincie valt. Mogelijk wordt er daardoor ook een nieuwe internationale kloostergemeenschap in Nederland opgericht.
Luuk van den Einden

Conferentie Missionaire Parochie bemoedigt parochievernieuwers: ‘De Heilige Geest wil dit’

Precies een jaar na de Missionaire Parochie-conferentie in Breda togen katholieken naar Veenendaal voor een nieuwe bijeenkomst, om te zien hoe de zaken er na een jaar voor staan. De conferentie legde pijnpunten bloot, maar toonde ook dat het enthousiasme groot is.
Luuk van den Einden

Bisschop Van Hecke dankt Gentse theologiestudenten voor de ‘durf’ achter hun studiekeuze

Bij een ontmoeting met theologiestudenten sprak de Gentse bisschop Lode Van Hecke over de waarde van goed opgeleide theologen. Ook dankte hij hen voor hun studiekeuze: “Voor de Kerk is jullie keuze vitaal.”
Selinde van Dijk-Kroesbergen

René Stockman verliest zijn taken als generaal-overste bij de Broeders van Liefde

Het Vaticaan heeft de bevoegdheden van de generaal-overste van de Broeders van Liefde afgenomen. René Stockman zou de congregatie financieel niet goed beheren en de broeders op een onwenselijke manier leiden. Het decreet is niet openbaar gemaakt en zou van 17 januari zijn.
Luuk van den Einden

Belgische bisschoppen bezoeken Oekraïne: ‘Je voelt hier elke dag de verrijzenis’

Vier Vlaamse bisschoppen brachten vorige week een solidariteitsbezoek aan Oekraïne. Daar waren ze getuige van het leed en de veerkracht van de mensen in het oorlogsgebied. “Dit bezoek zal me niet gauw loslaten.”
Anton de Wit

Zie je nou wel: de ontkerkelijking hangt niet af van ons toevallige stokpaardje

De gedachte dat het proces van ontkerkelijking geheel afhangt van dat ene stukje Kerk dat wij toevallig belangrijk vinden, is hoogmoedige nonsens.
1 2 3 8