fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Commentaar

Anton de Wit

Kunnen we het, voorbij de ideologieën, eens worden over het recht op leven?

Het belangrijke debat over abortus wordt ten onrechte versmald tot een loopgravenoorlog tussen ‘babymoordenaars’ en ‘vrouwenhaters’.
Anton de Wit

‘Slim werken’ is een eufemisme geworden voor met nog minder middelen nog meer doen

We zijn ons te veel gaan vereenzelvigen met onze ‘slimme’ apparaten. En da’s echt niet zo slim.
Anton de Wit

Politiek moet meer zijn dan een steekspel van privébelangen

Dit is liberale politiek anno 2022: het ene economische belang tegen het andere, en wie het meest te besteden heeft aan lobbyisten wint. Wie komt nog op voor het algemeen belang?
Anton de Wit

Gedeelde pijn, gedeeld verlangen

De opvattingen van Nederlandse katholieken in de synodeverslagen lopen soms mijlenver uiteen. Kunnen die rapporten daarom in de la? Allerminst!
Anton de Wit

Waar vluchten we eigenlijk voor?

Als je de beelden vanaf de overvolle luchthaven ziet, lijkt het alsof het halve land wegvlucht van – ja, van wat?
Anton de Wit

Kan het synodale proces de omslag maken van ‘ze’ naar ‘we’?

In het synodale proces is sprake van een 'opinieparadox': hoe meer wij de gelegenheid krijgen om onze mening te uiten, hoe minder wij ons gehoord voelen.
Anton de Wit

Titus’ erfgenamen en de persvrijheid

De hedendaagse erfgenamen van de heilige Titus Brandsma gaan nog steeds gebukt onder minachting voor de media.
Anton de Wit

Goed fout

Ontmantel de schandpalen, breek de schavotten af. Het oordeel of iemand ‘goed’ of ‘fout’ is, is ten diepste niet aan ons.
Anton de Wit

Hoe het ‘nieuwe midden’ zijn eigen kiezers wegjaagt

Als een gezonde democratie ons dierbaar is, mag het politieke midden er geen genoegen mee nemen de ‘beste van de slechte keuzes’ te zijn.
Anton de Wit

Het CDA-rapport over (on)gezond leven wordt ten onrechte weggehoond

Het recente rapport van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA gaat over veel meer dan de fel bekritiseerde leeftijdsgrens voor fastfood. Niet wat wij moeten laten, maar wat wij moeten doen staat centraal - heel katholiek eigenlijk.
Anton de Wit

Ons kleine opstaan

Op welke wonderen hopen wij? Dat de wapens zwijgen, de prijzen dalen en er nu eindelijk een zorgeloze lente aanbreekt na twee jaren pandemie?
1 2 3 29