fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Commentaar

Anton de Wit

Van ‘stempelwoorden’ worden we weinig wijzer

Het debat over hoe 'rechts' Giorgia Meloni precies is, ontneemt het zicht op de eigenlijke vragen. Komt deze verkiezingsuitslag soms zomaar uit de lucht vallen? Wat zegt die over het vertrouwen in politiek en democratie?
Anton de Wit

Een ‘ongeordende liefde’ voor de leer?

Wat je verder ook van vindt van het Vlaamse voornemen homorelaties te zegenen, en hoe het kerkpolitiek ook zal vallen: feit blijft dat hier een reëel pastoraal dilemma aan de orde is.
Anton de Wit

Juist nu snakken we naar leiders ‘bij de gratie Gods’

Het christelijk leiderschap van wijlen koningin Elizabeth werd breed herkend én gewaardeerd. Het zegt veel over wat wij van leidersfiguren hopen en verwachten.
Anton de Wit

‘Wokevrije scholen’ en Artikel 23: hoe vrij is ons onderwijs?

De oprichting van 'Renaissancescholen' van Forum voor Democratie was voor critici aanleiding om (opnieuw) te pleiten voor de afschaffing van de onderwijsvrijheid. Hoe terecht is dat?
Susanne Kurstjens

Een oecumenisch familiediner?

De paus gaat naar Kazachstan - patriarch Kirill mogelijk niet. Hoe dan ook ligt mogelijke ontmoeting tussen de twee onder een vergrootglas.
Peter Doorakkers

Twaalf jaar Rutte toont de nood aan een politieke open hemel

Durven we voorbij de incidenten zelf bij te dragen aan een politiek klimaat waarin de echte vragen gesteld en beantwoord kunnen worden?
Anton de Wit

Stil protest tegen de puinhopen van links en rechts

Ja, er leeft in Kerk en samenleving wantrouwen richting de overheid. Maar er leeft ook iets anders: een stil protest tegen wantrouwen, politiek falen en groeiend onbehagen.
Anton de Wit

Eerlijk gezegd geloof ik niet zo in een kerkelijke generatiekloof

We gaan niet naar de kerk om ‘leeftijdsgenoten te ontmoeten’. Laten we een geloofsgemeenschap bouwen over alle generatiekloven heen.
Anton de Wit

Kunnen we het, voorbij de ideologieën, eens worden over het recht op leven?

Het belangrijke debat over abortus wordt ten onrechte versmald tot een loopgravenoorlog tussen ‘babymoordenaars’ en ‘vrouwenhaters’.
Anton de Wit

‘Slim werken’ is een eufemisme geworden voor met nog minder middelen nog meer doen

We zijn ons te veel gaan vereenzelvigen met onze ‘slimme’ apparaten. En da’s echt niet zo slim.
Anton de Wit

Politiek moet meer zijn dan een steekspel van privébelangen

Dit is liberale politiek anno 2022: het ene economische belang tegen het andere, en wie het meest te besteden heeft aan lobbyisten wint. Wie komt nog op voor het algemeen belang?
1 2 3 29