fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

Verdieping

Anton de Wit

Meineed of een slecht geheugen? Woelki hangt gevangenisstraf boven het hoofd vanwege valse verklaringen onder ede

Kardinaal Rainer Maria Woelki van Keulen zwoer onder ede dat hij geen weet had van beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen een priester in zijn aartsbisdom. Nieuwe details in de zaak roepen de vraag op: hoe geloofwaardig is dat? Het Keulse OM doet inmiddels onderzoek naar meineed, wat Woelki tot 15…
Ciska de Wit

Zie ouders die thuisonderwijs geven niet als bedreiging, maar als bondgenoot

Een thuisonderwijzende moeder pleit voor meer begrip tussen thuisonderwijzers en leerplichtambtenaren.
Peter Doorakkers

De diplomatieke lijfwacht van Zijne Heiligheid

In de categorie tradities-met-een-kleine-t valt na bijna 40 jaar KN toch ook deze wel op: een rond 6 mei gepubliceerde foto van nieuwe Zwitserse gardisten in hun kenmerkende kleurrijke ceremoniële uniformen.
Luuk van den Einden

De Canon van Vlaanderen is katholieker dan op het eerste oog, maar mist ‘usual suspects’

Willem van Rubroeck wel, pater Damiaan niet: de onlangs gepresenteerde Canon van Vlaanderen bevat veel elementen die typerend zijn voor het Vlaamse katholicisme, maar verrast door de afwezigheid van enkele verwachte katholieke fenomenen.
Carol Glatz - CNS

Vaticaanse ambachtsschool ‘creëert nieuwe kunstenaars – wie weet een tweede Da Vinci!’

Zonder gespecialiseerde kennis blijven de kunstschatten van de Sint-Pietersbasiliek niet behouden voor het nageslacht. Daarom heeft het Vaticaan een school opgericht die studenten eeuwenoude ambachten bijbrengt; de eerste lichting staat op het punt om af te studeren.
Yvonne Koopman

Gezinnen verdienen hun eigen minister

Het is de hoogste tijd voor een minister van Gezinszaken die de lasten en verantwoordelijkheden van het gezin serieus neemt en voor een samenhangend gezinsbeleid zorgt.
Carol Glatz - CNS

‘Een paspoort naar het verleden’: Vaticaans expertise legt Egyptische geschiedenis bloot

Elf standbeelden van de Egyptische godin Sekhmet zijn onlangs gerestaureerd door het Gregoriaans Egyptisch Museum van het Vaticaan. Hiermee stopt het ‘Sekhmet-project’ echter niet. Donderdag liet het museum weten bij te willen dragen aan de opgraving bij de restanten van de graftempel van Amenhotep III, nabij Luxor.
Anton de Wit

De populariteit van bedevaarten zet onze aannames over ontkerkelijking op de helling

De meimaand blijft in het diepere bewustzijn van een breed katholiek volksdeel nog altijd een bedevaartsmaand. Bedevaarten blijken prima bestand te zijn tegen de secularisatie.
Elise Ann Allen - Crux

Wel of geen Vaticaanse vredesmissie? ‘Alleen de paus kan voor vrede voor zorgen’

Paus Franciscus zinspeelde onlangs op een geheime diplomatieke missie voor vrede in Oekraïne. Prompt werd dat tegengesproken door zowel Moskou als Kiev. Een naaste pauselijke adviseur verklaart nu echter dat er wel degelijk zo’n Vaticaanse vredesmissie bestaat, en dat die mogelijk al binnen enkele weken resultaten kan opleveren.
Jonathan Luxmoore - OSV News

Kroning Charles III: Britse katholieken tussen teleurstelling en optimisme

Katholieken en de kroning: wat zegt de aanwezigheid van katholieke bisschoppen over de Britse kijk op de katholieke Kerk?
Hettie van der Ven

Rotsvast vertrouwen in het Bruurke: ‘Mijn gezwel was weg. Ik noem dit mijn wonder’

Al 35 jaar gaat Zus van den Heuvel regelmatig naar het Bruurke van Megen toe. Ze laat haar zorgen bij hem achter en vraagt hem om kracht. Toen ze een gezwel in haar buik had, liet ze bij het grafmonument van Everardus Witte een briefje achter. Een paar dagen later…
1 2 3 4 103