fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
China

Chinese overheid blokkeert op laatste moment priesterwijding

Peter Doorakkers 11 juni 2021
image
De vijf kandidaten liggen plat ter aarde tijdens hun diakenwijding. Slechts vier van hen ontvingen een dag later de priesterwijding. Foto: AsiaNews

Het Chinese bisdom Shanghai zou er zaterdag vijf priesters bij krijgen. Dat liep even anders: de wijding van een van de vijf werd op het laatste moment tegengehouden door een oekaze van de overheid.

Volgens AsiaNews en hulporganisatie Kerk in Nood was de reden daarvoor dat de jongeman in 2016 op eigen houtje de Wereldjongerendagen in het Poolse Krakau had bijgewoond. Een dag eerder was hij overigens wel, net als de andere vier, tot diaken gewijd, de laatste stap richting het priesterschap. Het is nog onduidelijk of hij op een later moment alsnog gewijd zal worden.

De duimschroeven aangedraaid

“Ze hebben hem alleen tegengehouden omdat hij ging deelnemen aan de Wereldjongerendagen”, zei een katholieke man tegen AsiaNews. “Gewoonlijk wordt een priesterwijding stopgezet wanneer de priester onfatsoenlijke dingen heeft gedaan of het geloof niet goed beleeft. Maar in dit geval zijn hij en andere jonge katholieken uit de hele wereld gewoon paus Franciscus gaan ontmoeten. Het lijkt er dus op dat in China het hebben van relaties met de paus en de rest van de Kerk een zonde is.”

De laatste uitspraak past in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Ondanks een voorlopige overeenkomst tussen de Heilige Stoel en Beijing, die recent verlengd werd, worden de duimschroeven steeds strakker aangedraaid voor katholieken (en gelovigen van andere godsdiensten) die niet zonder meer aan de leiband van de regering willen lopen. Die tolereert godsdiensten in zoverre ze de idealen van de communistische partij ondersteunen.

Bisschoppelijk huisarrest

De verstrenging sprak ook uit de keuze voor de bisschop die de wijdingen toediende. Hoofdcelebrant was niet de eigenlijke bisschop van Shanghai, Thaddeus Ma Daqin, die al sinds 2012 onder huisarrest staat en zijn bisschoppelijke taken niet mag uitoefenen. Die maatregelen werden hem door de overheid opgelegd nadat hij uit de regeringsgetrouwe Katholieke Patriottische Vereniging (CPCA) was gestapt.

In plaats daarvan werden de kandidaten gewijd door bisschop Joseph Shen Bin van Haimen, de vicevoorzitter van de CPCA (wiens bisschopswijding in 2010 overigens ook door Rome werd erkend).

Steen des aanstoots voor Beijing

Voor de diakenwijding van vrijdag had hij nog een lezing gegeven over ‘Zich houden aan de sinificatie van het katholicisme en goed werk leveren bij het onderwijzen van de Nieuwe Tijd’; kortweg: over zich conformeren aan het beleid van de communistische partij.

De band van katholieken met Rome is al decennialang een steen des aanstoots voor het communistische regime: die houdt volgens Beijing namelijk buitenlandse inmenging in Chinese aangelegenheden in. Daarom streeft China al jaren naar een meer nationale Chinese Kerk.

‘Een mooie dag’

Ondanks de censuur op zijn blog kon bisschop Ma Daqin via WeChat (het Chinese Whatsapp) toch een bericht de wereld in sturen. Hij dankte God, sprak van “een mooie dag” en zei te bidden voor de vier nieuwe priesters en de nieuwe diaken voor zijn bisdom.

“Ik bid dat Gods genade altijd met hen zal zijn. Ik bid ook dat God ons meer priesters, meer zusters en meer roepingen zal schenken. De geplante zaden zijn nu in volle bloei en kennen nu vreugde. Moge God eeuwig geprezen worden.”

Bronnen: Kerk in Nood, AsiaNews