fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Duitsland

Duitse bisschoppen: ‘Angst over Synodale Weg klopt niet’

Peter Doorakkers 19 april 2022
image
Mgr. Georg Bätzing tijdens een bijeenkomst van de Synodale Weg in september 2021. Foto: CNS - Julia Steinbrecht, KNA

Het hoofd van de Duitse bisschoppenconferentie wijst de recente kritiek op de hervormingspogingen van de Duitse Kerk van de hand: “Deze angsten over de Synodale Weg kloppen niet.”

Bisschop Georg Bätzing schrijft dit in reactie op een inmiddels door tachtig bisschoppen wereldwijd ondertekende brief.

In die vorige week gepubliceerde brief wordt gewaarschuwd dat de verregaande voorstellen van de Synodale Weg het “potentie van schisma” in zich dragen.

Tijdgeest

Ze zouden de oren laten hangen naar de tijdgeest in plaats van de Heilige Geest, de crisis in de Kerk te veel door een seculiere lens bekijken, het gezag van paus Franciscus ondermijnen en wantrouwen zaaien over het begrip ‘synodaliteit’.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

In een op Stille Zaterdag gepubliceerde brief wijst Bätzing de verwijten van de hand. Hij noemt de kritiek niet onderbouwd en merkt op: “Ik kan u met een open hart geruststellen: deze angsten met betrekking tot de Synodale Weg van de katholieke Kerk in Duitsland kloppen niet.”

‘Vervreemdende’ kritiek

Hij verwijst naar de reden voor de Synodale Weg: het door misbruikcrisis en secularisatie aangetaste vertrouwen in de Kerk in Duitsland herstellen. De briefschrijvers gebruiken volgens Bätzing eufemistische taal: men moet “open over macht en machtsmisbruik in de Kerk” spreken en de gelovigen betrekken in de besluitvorming.

Bätzing noemde de kritiek in de brief “vervreemdend”, des te meer omdat “men vanwege het gewicht van de beweringen onderbouwingen zou verwachten. Die blijft u ons helaas schuldig”.

Omstreden punten

Het hervormingsproces tast volgens hem “op geen enkele manier het kerkelijk gezag” aan en laat zich volgens hem leiden door “de centrale openbaringsbronnen van het geloof”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Daarbij noemde hij overigens naast Bijbel en traditie onder meer ook de theologie; het op een lijn stellen daarvan met de eerste twee, is overigens een van de omstreden punten uit een van de documenten van de Synodale Weg.

‘Geen gevaar van schisma’

“Deze grondoriëntatie bepaalt in een zorgvuldige theologische reflectie de overwegingen van de Synodale Weg. Dus kan er ook geen sprake van zijn dat van de katholieke Kerk in Duitsland het gevaar van een schisma uitgaat.”

Lees hier de hele brief van mgr. Georg Bätzing (Duits).