fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Duitsland

Duitse bisschoppen: focus op preventie en zorg, niet op hulp bij zelfdoding

KN Redactie 24 juni 2022
image
De focus zou onder meer op palliatieve zorg voor ernstig zieke mensen moeten liggen, en niet op hulp bij zelfdoding, vinden de Duitse bisschoppen. Foto: CNS - Kim Kyung-Hoon, Reuters)

De Duitse bisschoppen vinden dat in het debat over hulp bij zelfdoding de focus op preventie, hospices voor ernstig zieken en palliatieve zorg dient te liggen. De Bondsdag, het Duitse parlement, discussieert vandaag over drie conceptwetten rond hulp bij zelfdoding.

“Zelfdoding moet geen optie naast andere aan het einde van het leven worden”, zeiden de bisschoppen Franz-Jozef Overbeck en Stephan Burger eerder deze week namens de Duitse bisschoppenconferentie.

Ze riepen de Bondsdag ook op om instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen de mogelijkheid te geven geen hulp bij zelfdoding binnen hun muren toe te staan.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Vanuit het christelijk mensbeeld kan de Kerk zelfdoding en hulp daarbij niet toestaan, benadrukken de bisschoppen.

Als iemand er echter toch toe besluit, zo voegden ze toe, moet verzekerd zijn dat het een vrije keuze is, en dat diegene op de hoogte is van alternatieve oplossingen voor de crisis die zij doormaken.

Verbod hulp bij zelfdoding opgeheven

De Bondsdag buigt zich vandaag in eerste lezing over drie wetsvoorstellen over hulp bij zelfdoding. Die zijn partij-overstijgend opgesteld. De voorstellen en het debat volgen op een vonnis van het federale Grondwettelijk Hof uit 2020. Dat hief het verbod op hulp bij zelfdoding op.

Zelfdoding, stelde het Hof, is een uitdrukking van de zelfbeschikking van de mens. Voor dat doel is volgens de rechters ook de hulp van een andere persoon toegestaan.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De Duitse katholieke en protestantse Kerken spraken destijds in een gezamenlijke verklaring van “een inbreuk op onze bevestiging en bevordering van een cultuur gericht op het leven”.

Voorzitter Georg Bätzing van de Duitse bisschoppenconferentie zei over het thema onder meer: “We kunnen niet accepteren dat dit een aanbod wordt in onze samenleving.”

Geen optie

Hulp bij zelfdoding is geen optie die kan worden goedgekeurd, zei hij. “We zijn ervan overtuigd dat dit zowel voortkomt uit het christelijk geloof als uit algemeen toegankelijke ethiek.”

Bron: Katholische Nachrichten-Agentur