fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Duitsland

Duitse bisschoppen overwegen samenvoegen priesteropleidingen

KN Redactie 25 juni 2020
image
Bisschop Felix Genn van Münster, hier te zien tijdens de Katholikentag in 2018, gooide een knuppel in het bisschoppelijke hoenderhok door te pleiten voor een fusie van seminaries. Foto: CNS photo - Leon Kuegeler, Reuters

Theologie-opleidingen voor katholieke priesters in Duitsland krijgen te maken met forse bezuinigingsslag, als een voorstel van de Duitse bisschoppen wordt aangenomen. Het idee is om de bestaande opleidingen samen te voegen tot een drietal landelijke seminaries vanwege het lage aantal priesterkandidaten.

Een werkgroep van de bisschoppenconferentie publiceerde afgelopen dinsdag zijn rapport hierover, wat tot felle discussies leidde.

Daling van priesterroepingen

De 27 bisdommen die Duitsland telt, hadden ooit ieder een eigen seminarie. Vanwege de daling in het aantal studenten werken sommige bisdommen nu al samen. In 2018 werden in heel Duitsland zestig seminaristen gewijd.

De voorzitter van de werkgroep, bisschop Felix Genn van Münster, stelde voor de priesterkandidaten op drie plekken samen te brengen: München, Münster en Mainz. Hij benadrukte dat zijn plan slechts een basis is voor verdere discussie. En die barstte inderdaad meteen los, allereerst onder de bisschoppen zelf.

Bisdommen hechten aan eigen seminarie

De bisschop van Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, liet weten dat hij “niet zal instemmen met een oplossing die het bestaan van de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit van Tübingen in gevaar brengt”. Tübingen, een van de  gerenommeerdste theologische faculteiten van Europa, wordt niet genoemd in het nieuwe plan voor scholingslocaties.

Ook de bisschop van Augsburg, Bertram Meier, zegt te hechten aan het eigen seminarie en de eigen theologische faculteit die zijn bisdom nog altijd heeft, en roept op om “geen overhaaste beslissingen te nemen”.

‘Terug naar Trente’

Ook de Vereniging voor Katholieke Theologische Faculteiten is negatief over het voorstel en noemen het “slecht overwogen, naïef en politiek onscherp”.

Theologieprofessor Johanna Rahner uit Tübingen zei te vrezen voor een apart zetten van priesterkandidaten als aparte kaste in beschermde zones, iets dat hen volgens haar niet zal voorbereiden op de pluralistische maatschappij waarin zij na hun wijding komen te werken.

“Het lijkt erop dat het ideaal van het Concilie van Trente in de zestiende eeuw de basis vormde voor dit voorstel”, zegt de theologe.

Fouten uit het verleden

“Klerikalisme en het seksueel misbruikschandaal dwingt de katholieke Kerk echter om de fouten uit het verleden niet te herhalen”, waarschuwt ze. Rahner roept op om priesters gezamenlijk op te leiden met pastoraal werkers.

Bron: Katholische Nachrichten-Agentur