fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Duitsland

Regensburgse bisschop uit kritiek op Synodale Weg, lanceert alternatief discussieplatform

Gottfried Bohl - KNA 3 september 2021
image
Bisschop Rudolf Voderholzer van Regensburg. Foto: CNS photo - Harald Oppitz, KNA

‘Ja’ tegen het synodale hervormingsproces – maar ‘nee’ tegen de manier waarop die nu in Duitsland gevoerd wordt. Zo kan een verrassingsinitiatief van de Regensburgse bisschop Rudolf Voderholzer kort worden samengevat. Hij heeft een nieuw platform opgezet voor alternatieve argumenten om tegenwicht te bieden aan de officiële hervormingsdialoog in de Duitse Kerk.

Ontevreden over de gang van zaken van het Synodale Weg-hervormingsproject in Duitsland, lanceerde de Regensburgse bisschop Rudolf Voderholzer vrijdag verrassend een internetplatform om alternatieve voorstellen te verzamelen.

“We gaan mee met het synodale pad, maar zijn steeds meer tot de overtuiging gekomen dat het, op de sporen waarop het beweegt, het doel niet kan bereiken”, schrijft de bisschop op de website www.synodale-beitraege.de (synodale bijdragen). “Wij zijn ervan overtuigd dat een synodaal pad alleen goed kan zijn en zijn doel kan bereiken als deze met en binnen de hele Kerk wordt bewandeld.”

Grote zorgen

In een interview met het Duitse katholieke persbureau KNA voegde de bisschop eraan toe dat hij zich grote zorgen maakte “dat de synodale vergadering voorstellen goedkeurt die de brede en diepe eenheid van de Kerk verstoren en dat deze voorstellen op een dood spoor zitten”.

“We moeten de zaken niet zo ver doordrijven dat Rome gedwongen wordt ‘nee’ te zeggen”
- Bisschop Voderholzer

Voordat dit gebeurt, zou het een “dienst aan de synodale weg” zijn om deze kritiek openlijk te bespreken. De Kerk is volgens de bisschop geen instelling die kan worden geleid volgens democratische structuren. “Jezus Christus is het fundament, en de Kerk kan niet fundamenteel worden veranderd door een meerderheidsbesluit.”

Nieuwe ronde

Samen met de Keulse kardinaal Rainer Maria Woelki behoort Voderholzer tot de meest prominente critici van het hervormingsproject dat de Duitse Bisschoppenconferentie en de belangrijkste lekenorganisatie, het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK), in 2019 hebben gelanceerd. De belangrijkste impuls voor de Synodale Weg was het seksueel misbruikschandaal in de Kerk en het daaruit voortvloeiende verlies van vertrouwen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Deze maand start een nieuwe debatronde van de Synodale Weg. In vier discussiegroepen gaan de meer dan 200 deelnemers in op de thema’s seksuele moraal, priesterlijk leven, macht en machtsdeling en de rol van vrouwen in de Kerk.

Alternatieve argumenten en thema’s

Voderholzer liet weten dat hij op zijn alternatieve internetforum argumenten wil laten klinken, die in de officiële debatten weliswaar ook naar voren zijn gebracht maar die vanwege de eenzijdige samenstelling en “de meerderheidsverhoudingen die daar van kracht zijn” tot nu toe onvoldoende zijn meegewogen in het debat.

Op de website zullen bijdragen over diverse thema’s gepubliceerd worden, bijvoorbeeld ‘behoud van de schepping’, ‘missionaire pastorale zorg’ en ‘de Kerk in postpandemische tijden’. Op het nieuwe platform zijn al een brief van paus Franciscus aan katholieken in Duitsland gepubliceerd, evenals tal van kritische opmerkingen uit Duitsland en de wereldkerk. Ook is er een alternatief ontwerpstatuut te vinden voor de Synodale Weg, opgesteld door Woelki en Voderholzer. Dit ontwerp had helaas geen meerderheidssteun gekregen van de Duitse bisschoppen, zei Voderholzer, “hoewel het veel beter overeenkomt met de specificaties van paus Franciscus”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Eenheid in de Kerk

Hij voegde eraan toe dat er tal van kritische geluiden uit Rome klinken “waaruit grote bezorgdheid spreekt en die in de richting gaan van het stellen van grenzen”. Met het oog op het Vaticaan en de Universele Kerk zei hij dat het onjuist zou zijn “als we de zaken altijd zo ver doordrijven dat Rome gedwongen wordt ‘nee’ te zeggen om de eenheid van de Kerk te bewaren. We moeten ons huiswerk maken. Al het andere maakt het wantrouwen alleen maar groter, ook in het Vaticaan en bij de paus. Dat is niet bevorderlijk voor de eenheid van de Kerk.”

De Duitse Bisschoppenconferentie en de ZdK hebben geweigerd commentaar te geven op het initiatief van Voderholzer. Een woordvoerster van ZdK benadrukte alleen dat het een ieder vrij staat om de problematiek van de Synodale Weg te bespreken en bijdragen over het onderwerp te publiceren.