fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Duitsland

Steekproef: internationaal weinig draagvlak voor Duitse kerkhervormingsideeën

KNA 8 december 2022
image
Een van de plenaire sessies van de Synodale Weg in Frankfurt. Foto: CNS - Julia Steinbrecht, KNA

Uit een niet-representatieve enquête onder 599 katholieke academici in 67 landen blijkt dat de meningen over de hervormingsvoorstellen van de Synodale Weg in de katholieke Kerk in Duitsland sterk uiteenlopen.

Het onderzoek werd medegefinancierd door de Duitse bisschoppenconferentie en uitgevoerd onder internationale academici. De resultaten werden woensdag in Bonn gepresenteerd.

Leken en celibaat

Een bijzonder groot aantal respondenten was het eens met de doelstelling om de rol van leken in de Kerk te versterken om tot een betere machtsverdeling te komen. De gezamenlijke deelname van priesters en niet-gewijde kerkleden aan de missie van de Kerk kreeg de meeste steun met 62,9 procent instemming.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Over het celibaat en de levensstijl van priesters liepen de meningen sterker uiteen. Het voorstel dat katholieke diocesane priesters in de toekomst zelf mogen beslissen over hun levenswijze werd door 43,6 procent goedgekeurd. Ook het idee om vrouwen toe te laten tot gewijde ambten lijkt controversieel: 41,7 procent van de respondenten was het ermee eens.

Homoseksualiteit

De verdeeldheid was nog groter bij het voorstel dat de katholieke Kerk haar benadering van homoseksualiteit zou moeten herzien: hier stemde slechts 37,2 procent van de respondenten voor, en het afwijzingspercentage was het hoogst in de Afrikaanse landen. Voor alle onderwerpen waren er duidelijke verschillen in de antwoorden, afhankelijk van de regio van herkomst en het geslacht van de respondenten.