<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Duitsland

Vaticaan zegt ‘nein’: Duits bisdom moet parochiehervorming herzien

Peter Doorakkers 15 juni 2020
image
Bisschop Stephan Ackermann van Trier haalde bakzeil in Rome: hij moet de herstructureringsplannen voor zijn bisdom aanpassen. Foto: CNS Photo - Harald Oppitz, KNA

Het bisdom Trier moet zijn voorgenomen radicale hervorming van de parochiestructuur herzien. Dat is de uitkomst van een bezoek van bisschop Stephan Ackermann aan Rome.

De Trierse bisschop sprak met de hoofden van de Congregatie voor de Clerus en de Pauselijke Raad voor Wetteksten. Onderwerp van beraad was vooral het voornemen om de 887 veelal kleine parochies in het bisdom samen te voegen tot 35 megaparochies.

‘Leiderschapsteams’

Die zouden geleid moeten worden door een ‘leiderschapsteam’ van de parochiepriester en twee leken; de pastoor zou daarbij op gelijke voet staan met de andere leden. De andere priesters in de parochie krijgen in het plan geen leiderschapsfunctie.

Kerkrechtelijke vraagtekens

Het Vaticaan plaatst daar juridische vraagtekens bij; volgens het kerkelijk recht moeten parochies geleid worden door een bestuur, waarvan de pastoor van de parochie de voorzitter is.

Parochies te groot

Ook de omvang van de parochies vond geen goedkeuring in Romeinse ogen. Sommige van de parochies zouden meer dan honderdduizend parochianen krijgen. In enkele meer landelijke gebieden zouden mensen tachtig kilometer of meer moeten afleggen om de dichtstbijzijnde parochiekerk te bereiken.

Verder was de snelheid waarmee het plan zou worden ingevoerd, onderwerp van kritiek.

Synode in bisdom Trier

Het hervormingsplan was de uitkomst van een drie jaar durende synode in het bisdom. Die adviseerde afgelopen jaar de bisschop wijdere “pastorale ruimtes” te creëren.

Antwoord zoeken op problemen

De synode was bijeengeroepen om een antwoord te vinden op een aantal problemen. Zoals veel bisdommen in het Westen, kampt dat van Trier met onder meer afnemend misbezoek, een tekort aan priesterroepingen, teruglopende inkomsten en de naweeën van het openbaar worden van het misbruikschandaal.

De uitdagingen vragen volgens bisschop Ackermann om veranderingen die een nieuwe horizon openen en een “betrouwbaar raamwerk” geven aan het kerkelijk leven.

Vaticaan trapte op de rem

Nadat het hervormingsplan in oktober 2019 was gepresenteerd, trapte het Vaticaan in november al op de rem: de invoering werd uitgesteld om het plan te kunnen bestuderen. Dat gebeurde na klachten van een groep priesters en verschillende leken.

Preek door leken

Volgens een groep leken zou het plan ook betekenen dat “de prediking, in het bijzonder de homilie” tijdens de Mis voortaan door leken zou gebeuren. Kerkrechtelijk gezien is de preek echter voorbehouden aan priesters en diakens. Invoering van het plan zou “de specifieke aard van het priesterlijk ambt” doen verdwijnen, aldus de groep.

Nieuw plan

Het bisdom Trier liet in een reactie weten dat bisschop Ackermann en zijn staf in afstemming met Rome met een nieuw plan zullen komen. Dat zal volgens het bisdom het “mandaat” van de lokale synode respecteren en tegemoetkomen aan de Vaticaanse zorgen.

Bronnen: Katholische Nachrichten-Agentur, Catholic News Agency

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.