fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Ecologie

Duitse ‘klimaatbisschop’: kerkverwarming uit en draag een trui

Selinde van Dijk-Kroesbergen 1 juli 2022
image
Foto: Dan Gold - Unsplash

Als Duitse kerkgangers er deze winter warmpjes bij willen zitten, zullen ze zich warmer moeten kleden, zegt de Duitse ‘klimaatbisschop’ Rolf Lohmann.

In een interview afgelopen woensdag met de Duitse katholieke radiozender Domradio zegt Lohmann dat er te lang vertrouwd is op fossiele energie uit het buitenland. “Nu krijgen we de rekening gepresenteerd”, zegt hij, en worden we door de oorlog in Oekraïne wereldwijd geconfronteerd met een energieschaarste en stijgende energieprijzen.

Taak voor de mensheid

De strijd tegen klimaatverandering is volgens Lohmann “een taak voor de mensheid waaraan we niet kunnen ontkomen”. De hulpbisschop van Münster, die ook referent voor milieu- en klimaatvraagstukken van de Duitse bisschoppenconferentie is, ziet twee manieren om de strijd tegen energieschaarste aan te gaan.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Allereerst moet er volgens hem worden ingezet op innovatieve oplossingen voor hernieuwbare energie. Maar zegt hij, we moeten zelf ook echt veranderen. Vanuit christelijke motieven moeten we zuiniger worden. We moeten niet altijd van alles meer, groter, beter of sneller willen, vindt Lohmann. Er is een “zekere verschuiving” nodig.

Klimaatbewustzijn

Onder het motto ‘een beter milieu begint bij jezelf’ proberen de Duitse bisschoppen hun steentje bij te dragen. Zij werken op alle niveaus in de Kerk aan een beter ‘klimaatbewustzijn’. Zo benadrukken ze de schepping in de liturgie en geven ze praktische aanbevelingen voor kerkgebouwen.

Verwarming uit

Het is helemaal niet ondenkbaar, zegt Lohmann, dat kerken hun gebouwen minder of niet gaan verwarmen in de winter. Al merkt hij wel op dat vanwege erfgoedbescherming er soms eisen qua temperatuur en vochtigheid zijn.

image
Rolf Lohmann, hulpbisschop van Münster en bisschoppelijk referent voor milieu- en klimaatvraagstukken. Foto: Bisdom Münster

Bevriezen zullen mensen niet, voegt hij half lachend toe, want tegen de kou kunnen ze zich kleden. In Zuid-Duitsland is het om andere redenen al lang gangbaar dat kerken niet verwarmd worden.

We moeten ons allemaal “omscholen”. De kerk kan hier volgens Lohmann goed het voortouw in nemen.

https://www.kn.nl/donaties/