<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Ecologie

Ruim 1900 zusters op de bres voor het klimaat

Salvatore Cernuzio 7 november 2022
image
Kinderen in Ghana rennen door een uitgedroogd veld dat ernstig is aangetast door klimaatverandering. Een grote groep zusters vraagt juist aandacht voor arme en gemarginaliseerde stemmen in het klimaatdebat. Foto: CNS - Jake Lyell, courtesy Catholic Relief Services

Met de start van de klimaattop in Egypte vraagt een grote groep vrouwelijke religieuzen aandacht voor de stem van de armen en gemarginaliseerden in het klimaatdebat.

In het Egyptische Sharm-el-Sheik ging zondag de klimaatttop Cop27 van start. Op 7 december start in het Canadese Montreal de top over biodiversiteit, Cop15. Met het oog op die twee VN-bijeenkomsten zijn meer dan 1900 zusters uit de hele wereld gezamenlijk een initiatief gestart voor de bescherming van de schepping, om juist de stem van de armen en gemarginaliseerden in het wereldwijde debat te laten horen.

De Internationale Unie van Algemeen Oversten (UISG) lanceerde daarom eind vorige week de verklaring Sisters fort he Environment: Integrating Voices from the Margins, ofwel Zusters voor het Milieu: het integreren van de stemmen uit de marge.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Luisteren naar de slachtoffers van milieurampen

De UISG is een organisatie die circa 600.000 vrouwelijke religieuzen vertegenwoordigt die actief zijn op het gebied van gezondheid, armoede, honger en kinderopvang. Om die reden vindt de organisatie het belangrijk om zich tijdens de VN-toppen uit te spreken namens de armen en gemarginaliseerden.

“Het is noodzakelijk om aandachtig te luisteren naar de stemmen van degenen die door milieurampen zijn getroffen, zowel voor de erkenning van hun waardigheid als mens als, heel pragmatisch, om te leren van hun veerkracht”, zo staat in de tekst, die werd gepresenteerd in het hoofdkwartier van het UISG in Rome en tegelijkertijd in vier talen op YouTube werd gestreamd.

Zorgen voor de allerzwaksten

“Suggesties van inheemse gemeenschappen moeten in aanmerking worden genomen om projecten die hun land aantasten stop te zetten of te wijzigen, en om ervoor te zorgen dat de deskundige mening van de gemeenschappen deel uitmaakt van de inspanningen om de klimaatverandering en de ineenstorting van de biodiversiteit tegen te gaan”, aldus het document.

Daarnaast wil de UISG dat antwoorden op klimaatverandering en verlies van biodiversiteit worden geïntegreerd. Ook pleit de organisatie ervoor om de zorg voor het milieu te combineren met de zorg voor de allerzwaksten. Daarbij moet de visie “die ten grondslag ligt aan de meest destructieve consumptiegewoonten” worden verworpen.

“Het is noodzakelijk om aandachtig te luisteren naar degenen die door milieurampen zijn getroffen”

De religieuzen doen gezamenlijk een oproep om “snel te handelen om de ineenstorting van de biodiversiteit een halt toe te roepen, ervoor te zorgen dat tegen 2030 ten minste de helft van de aarde en de oceanen beschermde gebieden worden, verwoeste ecosystemen te herstellen en de wereldwijde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen”.

Zij aan zij met de inheemse bevolking

De UISG zet de gezamenlijke oproep kracht bij middels vijf verhalen van zusters die in de frontlinie werken aan het beschermen van de planeet. Van de Filippijnen tot de Democratische Republiek Congo, van Brazilië tot Amerika, vertellen zusters bijvoorbeeld over hoe zij samen strijden met de inheemse bevolking die door mijnbouwprojecten wordt bedreigd.

Ook wordt verteld over hun inzet voor onderwijs en ondersteuning van kwetsbare gemeenschappen. Dan zijn er nog de zusters die juridische bijstand verlenen om ervoor te zorgen dat multinationals het milieu en de lokale bevolking respecteren.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Hoop zaaien voor de planeet

“Deze verklaring bouwt voort op de wereldwijde ervaring van activisme en belangenbehartiging die is opgedaan met de campagne Hoop zaaien voor de planeet”, aldus zuster Patricia Murray, uitvoerend secretaris van de UISG.

Die campagne ging in 2018 van start en heeft door te netwerken belangrijke resultaten geboekt, legt coördinator zuster Sheila Kinsey uit. Die resultaten zijn onder meer: samenwerking met landbeschermingsgroepen voor het behoud van inheemse zaden, het beperken van schade door mijnbouw, het planten van bomen voor herbebossing, het aanleggen van gemeenschapstuinen en het beschermen van inheems land en landrechten.

Betrokkenheid van alle mensen van goede wil

Ook kwam er dankzij de campagne meer toegang tot schoon water, waterputten en pijpleidingen voor gemeenschappen met beperkte toegang tot drinkwater, en werd er gewerkt aan projecten om de wereldzeeën schoon te maken.

Het gemeenschappelijk doel van de campagne en van deze nieuwe verklaring is een collectieve betrokkenheid te bewerkstelligen. Ofwel, ervoor zorgen dat “alle mensen van goede wil zich over grenzen, identiteiten en verschillen heen” verenigen om de toekomst van onze planeet veilig te stellen. (Vertaling Susanne Kurstjens)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.