fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Ecologie

Vaticaan sluit zich aan bij klimaatverdragen

Salvatore Cernuzio 5 oktober 2022
image
Een Zimbabwaan wandelt door zijn door droogte en klimaatverandering aangetaste akker. Met de aansluiting bij de klimaatverdragen wil het Vaticaan de schade door klimaatverandering beperken, “zoals gevraagd door veel ontwikkelingslanden”. Foto: CNS - Philimon Bulawayo, Reuters

Het Vaticaan streeft ernaar om de uitstoot van broeikasgassen voor 2050 te reduceren tot nul. “Er is steeds minder tijd om het effect van de klimaatverandering te verzachten en ons eraan aan te passen.”

Kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin kondigde dinsdag aan dat de Heilige Stoel namens Vaticaanstad is toegetreden tot het zogenoemde raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (United Nations Framework Convention of Climate Change, afgekort UNFCCC) en het Akkoord van Parijs.

“Op dit bijzondere moment in onze geschiedenis, gekenmerkt door steeds zorgwekkender conflicten die het multilateralisme ondermijnen, is het noodzakelijk onze inspanningen ten gunste van de integrale ecologie te consolideren”, zei Parolin tijdens de bekendmaking.

De UNFCCC werd in 1992 in Rio de Janeiro aangenomen en ondertekend. Doel van het verdrag is om de emissie van broeikasgassen te reduceren. Binnen het kader van de UNFCCC werd in 2015 het Akkoord van Parijs ondertekend tijdens de klimaattop in de Franse hoofdstad.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Feestdag van St.-Franciscus van Assisi

De formalisering vond plaats op de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, aan wie de huidige paus inspiratie ontleende voor zijn naam, maar ook voor zijn inzet voor de zorg van de aarde.

De kardinaal maakte het nieuws bekend op de bijeenkomst ‘Zorg voor ons gemeenschappelijk huis’, die werd georganiseerd door het Vaticaans Staatssecretariaat, in samenwerking met de Pauselijke Academies voor Wetenschappen en Sociale Wetenschappen.

Emissie reduceren tot nul

Het was een belangrijk moment van bezinning en uitwisseling (zowel live als online), met het oog op de klimaattop COP27 die van 6 tot 18 november plaatsvindt in het Egyptische Sharm el-Sheikh. De bijeenkomst in het Vaticaan werd bijgewoond door kardinalen, verschillende ministers van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties.

In zijn toespraak herhaalde Parolin het streven van het Vaticaan om de emissie van broeikasgassen vóór 2050 tot nul te reduceren. Tegelijkertijd wil het Vaticaan “onderwijs in integrale ecologie” bevorderen dat “nieuwe levensstijlen, gebaseerd op duurzaamheid, broederschap en samenwerking tussen mens en milieu” kan stimuleren.

image
Kardinaal Parolin spreekt tijdens de bijeenkomst over klimaatverandering in Vaticaanstad. Foto: Vatican Media

“De zogenaamde sociaalecologische crisis is een gunstig moment voor onze bekering en voor beslissingen die niet langer kunnen worden uitgesteld”, zei Parolin ook. “Er is steeds minder tijd om het effect van de klimaatverandering te verzachten en ons eraan aan te passen.”

Ook kardinaal Michael Czerny, prefect van het Dicasterie voor de Integrale Menselijke Ontwikkeling, luidde de noodklok: “De wereldwijde situatie is wanhopiger dan zeven jaar geleden. Ondanks het Akkoord van Parijs is de doelstelling van een temperatuurstijging van slechts 1,5°C vrijwel onhaalbaar; de planeet is al 1,2°C warmer. Toch worden veel nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen roekeloos gelanceerd.”

Milieuprojecten van het Vaticaan

De pas benoemde kardinaal Fernando Vérgez Alzaga, president van het gouvernement van Vaticaanstad, schetste van zijn kant de “talrijke milieuprojecten” in Vaticaanstad om de doelstellingen van de pauselijke milieu-encycliek Laudato si’ te verwezenlijken.

Van gescheiden afvalinzameling tot nieuwe waterbesparende irrigatie- en besproeiingstechnieken; van vermindering van de kooldioxide-uitstoot tot de installatie van zonnepanelen. “Wij doen een collectieve inspanning om onze levensstijl te veranderen, in de overtuiging dat het klimaat een gemeenschappelijk goed is van en voor iedereen”, aldus Vérgez.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Kwestie van rechtvaardigheid

Monseigneur Paul Richard Gallagher, secretaris voor de Relaties met de Staten, vatte de conclusies samen. Hij benadrukte dat de Heilige Stoel de samenwerking tussen landen en organisaties, ofwel “het multilateralisme in de huidige kritieke situatie wil versterken”.

“Of we winnen samen of we verliezen samen”, zei Gallagher. Hij zei ook te hopen dat COP27 kan leiden tot “het beperken van verliezen en schade, zoals gevraagd door veel ontwikkelingslanden”.

“Het is een kwestie van rechtvaardigheid en gelijkheid die in elk land gevolgen zal hebben”, zei Gallagher. “We moeten een einde maken aan de cultuur van verspilling die onze samenleving domineert en die zo duidelijk niet duurzaam is.” (Vertaling Susanne Kurstjens)

image
De bijeenkomst in het Vaticaan vond plaats op de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi. Foto: Vatican Media