fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Frankrijk

Franse bisschoppen richten nationale kerkelijke rechtbank op

Catholic News Service 12 december 2022
image
Gelovigen dragen kruisen de Sacre-Coeur in Parijs binnen, op Goede Vrijdag 2021. In de Franse hoofdstad is nu formeel een nationale kerkelijke rechtbank opgericht - een unicum, normaal gesproken opereren kerkelijke rechtbanken op bisdomsniveau. Foto: CNS - Benoit Tessier, Reuters

De Franse katholieke bisschoppen hebben naar eigen zeggen de eerste grote nationale kerkelijke rechtbank ter wereld opgericht, ter vervanging van een netwerk van lokale rechtbanken. Zij geven hiermee gehoor aan een aanbeveling van een eerder misbruikrapport, hoewel zaken van seksueel misbruik waarbij kinderen betrokken zijn nog steeds naar het Vaticaan zullen worden verwezen.

“Als gemeenschap van gelovigen heeft de Kerk een uitgebreid rechtssysteem ontwikkeld, dat het recht omvat om gedrag van leden te bestraffen” die “de geestelijke en menselijke waarden van de Kerk” ondermijnen, aldus de bisschoppenconferentie in een verklaring.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Deze kerkelijke procedures zijn niet in strijd met de Franse wet. (…) Zoals alle religies is de katholieke Kerk vrij in haar interne organisatie, en alle katholieken blijven, als Franse burgers, ook onderworpen aan de staatswet.”

Kerkelijke overtredingen

In de verklaring wordt de rol van de Nationale Canonieke Strafrechtbank, die begin december na Vaticaanse goedkeuring in Parijs werd opgericht, nader toegelicht.

“In deze vorm en met deze bevoegdheid bestaat zo'n nationaal hof bij geen enkele andere bisschoppenconferentie”

Het 20 leden tellende hof zal worden belast met de berechting van “kerkelijke overtredingen begaan door geestelijken en leken” in het hele land, zoals heiligschennis, geloofsafval, schisma, misbruik van sacramenten en leerstellingen die ingaan tegen het leergezag van de Kerk. Het hof wil de bestaande procedures van diocesane rechtbanken “versterken en harmoniseren”.

‘Zonder precedent’

“Dit is een rechtbank zonder precedent, die in deze vorm en met deze bevoegdheid bij geen enkele andere bisschoppenconferentie bestaat”, voegde de verklaring eraan toe.

“Iedere katholiek of persoon die zich benadeeld voelt door crimineel gedrag van een katholiek binnen kerkelijke activiteiten” kan zich voortaan wenden tot deze rechtbank.

Misbruikrapport

De oprichting van het nationale hof, deels bemand door lekenexperts, was een van de 45 aanbevelingen van een onafhankelijke commissie in haar 2500 pagina’s tellend rapport over seksueel misbruik in de Franse Kerk dat in oktober 2021 werd uitgebracht. Het rapport stelde ook een externe audit voor slachtofferhulp voor en de verkoop van diocesane eigendommen om compensatie aan misbruikslachtoffers te financieren.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

De voorbereidingen voor de nationale rechtbank werden opgevoerd nadat de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Eric de Moulins-Beaufort van Reims, op 7 november bevestigde dat 11 bisschoppen en voormalige bisschoppen waren onderzocht op misbruik.

Misbruik van minderjarigen doorverwezen

Hoewel de nieuwe rechtbank beschuldigingen van volwassenen zal behandelen, zullen claims van seksuele overtredingen door geestelijken tegen minderjarigen en kerkrechtelijke klachten tegen bisschoppen naar het Vaticaan worden doorverwezen, aldus de verklaring.

De bisschoppen van de 110 Franse bisdommen beloven lokale zaken door te verwijzen naar de nationale rechtbank en erop toe te zien dat de uitspraken worden opgevolgd. De plaatselijke diocesane rechtbanken blijven wel bestaan, maar zullen zich enkel nog bezighouden met kleinere kwesties zoals  huwelijkszaken.

https://www.kn.nl/donaties/