fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Frankrijk

Paus aanvaardt ontslag aartsbisschop van Parijs

Selinde van Dijk-Kroesbergen 2 december 2021
image
Aartsbisschop Michel Aupetit tijdens een Mis in de kerk van Saint Sulpice in april 2019. Foto: CNS Photo - Paul Haring

Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard van de Franse aartsbisschop Michel Aupetit (70). De aartsbisschop van Parijs had aangeboden af te treden om te voorkomen dat hij “een bron van verdeeldheid zou worden” na beschuldigingen van slecht bestuur van zijn bisdom en van een ongepaste verhouding met een vrouw in 2012.

Het Vaticaan maakte vandaag bekend dat paus Franciscus de emeritus-aartsbisschop Georges Pontier heeft benoemd tot apostolisch administrator. Hij zal het aartsbisdom tijdelijk besturen.

Mail bevriende vrouw

De directe aanleiding waarom aartsbisschop Aupetit van Parijs vorige week zijn ontslag aanbod was een artikel op 22 november in het weekblad Le Point. Het blad schreef ovr een mail uit 2012 van Aupetit aan een bevriende vrouw die onbedoeld naar zijn toenmalige secretaresse werd gemaild. In het artikel wordt gesuggereerd dat Aupetit een intieme, zelfs seksuele relatie met de vrouw had terwijl hij vicaris-generaal was.

In de Franse krant La Croix geeft Aupetit op 26 november toe dat zijn gedrag jegens de vrouw “misschien dubbelzinnig was” maar dat er geen sprake was van “een intieme relatie en seksuele relaties”. Hij zei dat hij destijds afstand van de vrouw had genomen en zijn superieur – kardinaal Vingt-Trois – had geïnformeerd.

De betreffende mail kwam vorig jaar weer bovendrijven.

‘Gebaar van nederigheid’

Na de publicatie van het artikel legde de aartsbisschop zijn lot in handen van de paus.

“Ik heb mijn positie in de handen van de Heilige Vader gelegd om het bisdom te behouden, aangezien ik als bisschop de eenheid zou moeten dienen,” zei de aartsbisschop tegen La Croix. “Dit is niet vanwege wat ik in het verleden wel of niet had moeten doen, maar om verdeeldheid te voorkomen als ik zelf een bron van verdeeldheid zou worden.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het aartsbisdom Parijs bevestigde tegenover persbureau Agence France-Presse dat er “geen sprake was van een liefdesrelatie of een seksuele relatie”, en voegde toe dat de brief van aartsbisschop Aupetit aan de paus “geen schuldbekentenis was, maar een gebaar van nederigheid”.

Het Engelse katholieke weekblad The Tablet meldt sterk wisselende reacties op de ontstane situatie. Sommigen prijzen Aupetit voor het snelle aanbieden van zijn ontslag. Anderen vinden dat het incident hem niet de kop had hoeven kosten, terwijl weer anderen zeggen dat niet het incident uit 2012, maar Aupetits leiderschapsstijl de ware oorzaak is van zijn vertrek.

Pijnlijke breuken

Tot de laatste categorie hoort ook de schrijver van het artikel in The Tablet. Deze merkt op dat de recente geschiedenis van de Franse Kerk pijnlijke breuken kent in de relatie tussen priesters en hun bisschop.

De 78-jarige aartsbisschop Pontier die nu tijdelijk het bestuur in Parijs waarneemt, was eerder dit jaar ook al apostolisch administrator van het aartsbisdom Avignon. Hier hadden diepe verdeeldheid en financiële moeilijkheden geleid tot de vervroegde pensionering van aartsbisschop Jean-Pierre Marie Cattenoz.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Tijdens een bijeenkomst in januari verweten Franse priesters hun bisschoppen dat ze hen al langere tijd in de steek gelaten hadden. Er werd gezegd dat na seksueel misbruik het volgende schandaal in de Franse Kerk machtsmisbruik zal betreffen.

Ook in Le Point wordt gesproken van een “verdeeldheid zaaiend en autoritaire” stijl van leiderschap. Aupetit zou volgens sommigen “afstandelijk en autocratisch” zijn. In La Croix gebruikten mensen woorden als rigide en hard, niet-diplomatiek en slechte luisteraar om zijn manier van leidinggeven te beschrijven.

Rancune

In een interview op 27 november met Radio Notre Dame van het aartsbisdom, zei  Aupetit dat hij accepteerde dat hij te maken kreeg met “mogelijke rancune” ronmd verschillende beslissingen die hij nam. Hij voegde eraan toe dat degenen die met hem samenwerkten, geschokt waren door de beschuldigingen van nalatigheid in het Le Point-artikel.

“Ik heb mijn toevlucht gevonden in gebed en de steun van zoveel Parijse priesters, seminaristen en gelovigen, die troost hebben gebracht en me in staat hebben gesteld om de afgelopen dagen aan het roer te blijven”, zei de aartsbisschop.

“Vandaag, zoals elke dag, leg ik mijn leven in de handen van de Heer, zoals ik heb gedaan sinds de wijding, in de hoop dat Hij me in staat zal stellen om te blijven dienen onder mijn broeders.”

‘Harde man van de bisschoppenconferentie’

De in Versailles geboren aartsbisschop werd in januari 2018 geïnstalleerd als opvolger van kardinaal Andre Vingt-Trois, die in december 2017 met emeritaat ging.

https://www.kn.nl/donaties/

Het Franse weekblad La Vie zei op 26 november dat de aartsbisschop werd geprezen toen hij werd benoemd. Sindsdien had hij volgens het blad een reputatie verworven als “harde man van de bisschoppenconferentie”. Als reden werd verwezen naar zijn verzet tegen liberale wetgeving inzake abortus, euthanasie en bio-ethiek, evenals de sluiting van een “progressief katholiek pastoraal centrum” in Parijs in februari.

Bronnen: Catholic News Service en The Tablet