fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Gezin

Emeritus-paus Benedictus kritisch over Europese kijk op huwelijk, seksualiteit en gezin

Selinde van Dijk-Kroesbergen 17 september 2021
image
Paus Benedictus XVI in 2011 CNS Photo - Arnd Wiegmann,Reuters

In een donderdag verschenen boek uit emeritus-paus Benedictus XVI felle kritiek op de huidige Europese kijk op huwelijk, seksualiteit en gezin. De hamvraag is volgens hem: is de mens een schepsel van God of een zelfgecreëerd product?

Het boek La vera Europa. Identità e missione (Het ware Europa. Identiteit en missie) is een bloemlezing van teksten van Joseph Ratzinger die hij zowel voor als tijdens zijn pontificaat schreef. Paus Franciscus schreef het voorwoord van het boek.

‘Smal moralisme is het antwoord niet’

In de inleiding, die donderdag in de Italiaanse krant Il Foglio werd gepubliceerd, zegt paus Benedictus dat de legalisering van het homohuwelijk in veel landen op “een vervorming van het geweten” wijst “die duidelijk diep is doorgedrongen in delen van het katholieke volk”.

“Dit kan niet worden beantwoord met wat smal moralisme of zelfs met wat exegetische verwijzingen. Het probleem gaat dieper en moet dus in fundamentele termen aangepakt worden.”

Homohuwelijk: ‘culturele revolutie’

Hij merkte op dat de legalisering van het homohuwelijk in zestien Europese landen een “culturele revolutie betekent die tegengesteld is aan de hele traditie van de mensheid tot op de dag van vandaag”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Hij wees erop dat er geen twijfel over bestaat dat verschillende culturen verschillende juridische en morele opvattingen over huwelijk en gezin hebben, zoals diepgaande verschillen in mening over polygamie en monogamie.

Maar hij benadrukte dat het tot nu toe voor de mensheid duidelijk was dat “het bestaan van de mens in zijn mannelijke en vrouwelijke vormen op voortplanting is gericht”. Geen cultuur trok ooit in twijfel dat “de gemeenschap van man en vrouw en openheid voor de overdracht van leven de essentie is van wat het huwelijk wordt genoemd”.

Anticonceptiepil

De emeritus-paus schrijft de fundamentele omwenteling toe aan de introductie van de anticonceptiepil. Hierdoor werden vruchtbaarheid en seksualiteit van elkaar gescheiden.

“Deze scheiding betekent in feite dat op deze manier alle vormen van seksualiteit gelijkwaardig zijn”, zei hij. “Een fundamenteel criterium bestaat niet meer.” En dit gegeven heeft geleidelijk aan het geweten van mannen en vrouwen grondig veranderd, voegt hij toe.

De mens als product

Vruchtbaarheid komt nu zelfs zonder seksualiteit, merkt Benedictus op. De mensen vertrouwen niet meer op de “hartstocht van het vlees”, maar plannen heel rationeel de voortplanting. Hierdoor wordt een mens niet meer als geschenk gezien, maar als “een gepland product”.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

En zoals we het nieuwe leven willen plannen, willen volgens Benedictus ook steeds meer mensen de beëindiging van het leven plannen. De groeiende steun voor hulp bij zelfdoding en euthanasie als “een gepland einde van iemands leven is een integraal onderdeel van de beschreven trend”.

Wie is de mens?

De kwestie van het homohuwelijk, vervolgde hij, is geen kwestie van “een beetje ruimdenkender en opener zijn. In plaats daarvan rijst de fundamentele vraag: wie is de mens? En daarmee ook de vraag of er een Schepper is of dat we niet allemaal gewoon gefabriceerde producten zijn”.

Het gaat volgens hem om het ontdekken van de menselijke natuur, en het vaststellen van de grenzen ervan. Als die menselijke natuur geschonden of ontkend wordt, zal dat tot zelfvernietiging leiden.

“Dit is ook het geval met de schepping van de mens als man en vrouw, wat wordt genegeerd in de hypothese van het homohuwelijk”, benadrukte hij.

‘Benedictus is niet bang’

In zijn voorwoord schrijft paus Franciscus onder meer dat zijn voorganger door de jaren heen “niet bang is geweest om met grote moed en vooruitziendheid, de vele verschijningsvormen aan de kaak te stellen van deze dramatische afwijzing van het idee van de schepping, tot aan de huidige, finale gevolgen die op een absoluut heldere en overtuigende manier worden beschreven in de inleidende tekst’.

Bron: Catholic News Agency

https://www.kn.nl/donaties/