fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Godsdienstvrijheid

Open Doors: ‘Noodhulporganisaties moeten meer letten op godsdienstvrijheid’

Selinde van Dijk-Kroesbergen 20 juni 2022
image
Op twee tenten in een opvangkamp in het Irakese Erbil staat ‘Nasrani’ geschreven. Dit is de naam die moslims voor christenen gebruiken. Christenen die vluchten vanwege hun geloofsovertuiging worden in opvangkampen vaak opnieuw met intimidatie en geweld geconfronteerd, meldt Open Doors in een recent trendrapport. Foto: Open Doors

De verdrijving van christenen uit een regio is vaak een doelbewuste strategie om het christelijk geloof uit te roeien, stelt hulporganisatie Open Doors in een nieuw trendrapport. Vaak krijgen deze vluchtelingen in opvangkampen opnieuw met intimidatie en geweld te maken. Open Doors vraagt hier aandacht voor.

In januari meldde Open Doors dat er wereldwijd een recordaantal van honderd miljoen mensen op de vlucht is. Zestig procent hiervan leeft als ontheemde in eigen land. Op 15 juni publiceerde Open Doors het rapport Kerk op de vlucht. Hierin wordt dieper ingezoomd op de redenen waarom christenen huis en haard verlaten en op de vlucht slaan.

Geen bijproduct

Regeringen, gewapende extremistische groepen, de lokale gemeenschap en zelfs de eigen familie jagen mensen de regio uit. Het effect hiervan is dat christelijke bevolkingsgroepen worden verzwakt of volledig uit een regio worden verbannen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Ontheemding is veelal geen ‘bijproduct’ van christenvervolging, stelt het rapport, maar “in veel gevallen een opzettelijk onderdeel van een bredere strategie om het christendom te verdrijven uit de gemeenschap of het land”.

Familie

Volgens het rapport speelt de druk van de familie van bekeerlingen vaak een belangrijke rol bij hun beslissing om te vluchten. Binnen sommige andere religies is een tot het christendom bekeerd familielid reden tot schaamte en eerwraak. Het komt daarom geregeld voor dat familieleden de nieuwe christen met de dood bedreigen.

De gevolgen zijn erg ingrijpend. Vluchtelingen verliezen niet alleen hun banden met hun familieleden, ook hun netwerk voor sociale en financiële steun raken ze kwijt. Voor vrouwen en meisjes is het vaak moeilijker om te vluchten, vanwege het huisarrest dat ze opgelegd krijgen.

image
Een vluchtelingenkamp in Erbil (Irak). Foto: Open Doors

Sleutelfiguren

Een andere drijfveer voor christenen om op de vlucht te slaan is het vertrek van sleutelfiguren, zoals kerkleiders, die vaak het doelwit zijn van psychologisch of fysiek geweld door de regeringsfunctionarissen en gewelddadige groepen. Hun vertrek maakt de gemeenschappen angstig en instabiel en beweegt andere christenen ertoe ook de regio te verlaten.

https://www.kn.nl/donaties/

De situatie in Irak is hier een treffend voorbeeld van. Aan het begin van deze eeuw leefden er nog een miljoen christenen. Dat aantal is inmiddels gedaald tot 166.000. “Iedereen vertrekt geleidelijk. Het gebeurt stilletjes, maar wel elke dag. Mensen pakken hun spullen in, doen hun deuren op slot en laten hun hele leven achter”, vertelt een anonieme Irakese vluchteling in het rapport.

Ook vervolging in vluchtelingenkampen

Veel vluchtelingen komen terecht in kampen. Hier worden echter ook mensen met andere geloofsovertuigingen opgevangen die bijvoorbeeld een oorlog of natuurramp ontvluchten. Het komt dan ook voor dat christenen opnieuw te maken krijgen met christenvervolging. Ze worden in de kampen regelmatig buitengesloten, krijgen geen elementaire hulp en worden soms aangevallen door de andere vluchtelingen in het kamp. Noodhulporganisaties hebben hier lang niet altijd oog voor of kennis van, zo meldt het rapport.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Open Doors wil noodhulporganisaties ervan bewust maken dat religie een belangrijk aspect in een mensenleven is. Het rapport beveelt daarom aan om meer rekening te houden met de vrijheid van godsdienst. Op de opvangplekken zouden mensen in veiligheid hun geloof moeten kunnen belijden, aldus de organisatie. Om dit te bereiken zouden kerken meer betrokken kunnen worden bij het opzetten van hulpprogramma’s.

Het hele Engelstalige rapport is op de website van Open Doors te lezen.