fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
In Memoriam

Dries van den Akker s.j. (1945 – 2022): de mild-ironische pater die altijd leraar bleef

Anton de Wit 2 november 2022
image
Pater Dries van den Akker s.j. (1945-2022) Foto: Ignis Webmagazine

Op 30 oktober, nota bene de jubileumdag van zijn priesterwijding, overleed jezuïet Dries van den Akker. De geboren Delftenaar stierf na een ziekbed op 77-jarige leeftijd in Aqua Viva, het verzorgingstehuis van de jezuïeten in Nijmegen.

Zelfs wie nooit van pater Dries van den Akker heeft gehoord, is vast weleens op zijn website geweest. Heiligen.net is niet alleen een begrip onder katholieken die graag wat meer willen weten over zelfs de meest obscure figuren op de heiligenkalender.

Heilige bijklank

De site bleek tot Dries’ eigen verbazing vooral ook populair onder aanstaande ouders die meer wilden weten over de ‘heilige bijklank’ van de voornaam die zij voor hun kind kozen. Hij maakte zich graag en vaak vrolijk over dit onvermoede succes van heiligen.net – naar eigen zeggen trok hij er honderdduizenden bezoekers mee.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Ik leerde Dries kennen toen ik ruim een decennium geleden door de jezuïeten werd gevraagd om eindredacteur te worden van hun online tijdschrift Ignis. Ik was religieus gezien de enige leek in de redactie, maar op het vlak van digitale journalistiek waren juist de paters – onder wie Dries – de leken.

Als ik weleens aandrong op een verdere professionele ontwikkeling van de site, begonnen Dries’ ogen steevast te glimmen: “Ach, heiligen.net is door amateurs gebouwd”, merkte hij dan fijntjes op, “maar trekt nog altijd veel meer bezoekers dan Ignis.”

“Dries van den Akker was had mild-ironische humor, was even nuchter als erudiet en kon zich meesterlijk vrolijk maken over van alles en nog wat”

Hij zei het allerminst uit stugheid of onwelwillendheid, maar uit de gezonde, goedmoedige relativering die hem eigen was. Die glimmende ogen tekenden hem. Dries van den Akker was een man met een mild-ironische humor, even nuchter als erudiet, iemand die zich meesterlijk vrolijk kon maken over van alles en nog wat, zonder ooit sarcastisch te worden.

Diep begrip

Als priester behoorde hij tot de generatie die zo modern was dat het al snel ouderwets werd, maar hij was zich daar ook goed van bewust. Ik heb hem meermaals horen reflecteren op het feit dat hij en zijn generatiegenoten de priesterboord bewust aflegden om dichter bij de mensen te staan, maar dat jonge priesters er nu voor kiezen het boordje juist te dragen om zich te onderscheiden. Hij sprak daar zonder enige verbittering of afwijzing over, maar juist met een diep begrip voor hoe andere tijden om andere keuzes vragen.

Priester en leraar

Zijn eigen priesterschap was niet los te zien van zijn leraarschap. Toen ik hem leerde kennen, was hij in feite al godsdienstleraar-in-ruste, maar hij liet ‘zijn’ Delftse Stanislascollege (eertijds een jezuïetencollege) niet los. Hij bleef smakelijke anekdotes uit het klaslokaal opdiepen alsof ze gisteren gebeurd waren.

https://www.kn.nl/abonnementen/

In de beste zin van het woord was hij een leraar ‘van de oude stempel’. Ik heb nooit les van hem gehad, maar ik schat Dries in als het schoolvoorbeeld van de docent die zijn leerlingen écht ziet staan – iemand die je indringend aan kan kijken van boven zijn eeuwige halfronde brilletje, met die eeuwige ironische twinkeling in zijn ogen.

Wandelende heiligenencyclopedie

Ik bezoek heiligen.net nog altijd graag – vanwege de obscure figuren, niet per se de voornamen. Bij alles wat ik daar lees, hoor ik de stem van Dries, die zelf een wandelende heiligenencyclopedie was. Hij verstond de kunst om de meest onwaarschijnlijke legendes over heiligen met zoveel kleur en geur op te dissen – bijvoorbeeld over Sint-Dionysius die in Parijs onthoofd werd en vervolgens zelf zijn hoofd opraapte om een paar honderd meter verder een kerk te stichten – dat je vanzelf ging geloven dat het precies zo gebeurd moest zijn.

Digitaal monument

Al zal hij de heiligensite zelf niet meer bijhouden, ik hoop dat die in al z’n amateuristische eenvoud mag blijven bestaan als een digitaal monument voor die hartelijke en erudiete pater Dries. Dat hij mag rusten in vrede.

Kort voor zijn overlijden sprak Dries van den Akker met Ignis Webmagazine over zijn ziekte en naderende dood: