fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
In Memoriam

Kardinaal Cassidy, nuntius in Nederland tijdens roerige jaren tachtig, overleden

Selinde van Dijk-Kroesbergen 12 april 2021
image
Kardinaal Cassidy op een archiefbeeld uit 1998. Foto: CNS Photo - Nancy Wiechec

Kardinaal Edward Idris Cassidy is afgelopen zaterdag 10 april op 96-jarige leeftijd in zijn geboorteland Australië overleden. Hij was gedurende de jaren tachtig apostolisch nuntius in Nederland.

Kardinaal Cassidy heeft jarenlang in het buitenland gewerkt. Ruim dertig jaar werkte hij als Vaticaans diplomaat in landen als China, Bangladesh, Zuid-Afrika en Nederland. De laatste elf jaar was hij voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Christelijke Eenheid en voorzitter van de Commissie voor Religieuze Betrekkingen met de Joden.

Nederlands tintje

Cassidy werkte vier jaar (1984-1988) in Nederland als apostolisch nuntius. Tijdens deze periode bezocht paus Johannes Paulus II Nederland in mei 1985. Dit werd een zeer omstreden pausbezoek.

Een ander Nederlands tintje had zijn benoeming in 1989 tot voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Christelijke Eenheid. Cassidy volgde hiermee de Nederlandse kardinaal Johannes Willebrands op.

Twijfels

Bij aanvang van deze nieuwe functie twijfelde hij aan zijn achtergrond. Hij wist niet of hij met zijn ervaring geschikt was voor de taak.

Het bleek, zei hij later, dat de ervaring van het leven en werken in zoveel landen hem niet alleen heeft gemaakt tot wie hij is, “het bleek een zeer goede voorbereiding te zijn.”

Relatiebouwer

Het ging volgens hem niet zozeer om diplomatie, maar om het vermogen om relaties te verbeteren door vertrouwen op te bouwen.

Het lukte hem om vertrouwen op te bouwen met de Joodse gemeenschap. Kardinaal Cassidy zei dat het vooral belangrijk was voor zijn Joodse partners om te weten dat hij hen “niet stiekem wilde bekeren”. “Ik probeerde oprecht een relatie te creëren en een beter begrip tussen onze twee geloofsgemeenschappen.” In 2000 bezocht hij met paus Johannes Paulus het Heilig Land.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ook speelde Cassidy een belangrijke rol in 1999 bij de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Verklaring van lutheranen en katholieken over de leer van de rechtvaardiging.

Studie

Cassidy werd op 5 juli 1924 geboren in de Australische stad Sydney. Vanwege financiële problemen in zijn familie kon hij zijn middelbare school niet afmaken en moest hij de kost verdienen met een kantoorbaan.

De Australiër wist in 1942 zijn bisschop te overtuigen om hem voor het priesterschap te laten studeren. Hij werd naar het seminarie gestuurd. In 1949 werd hij op 25-jarige leeftijd tot priester gewijd voor het bisdom Sydney.

Drie jaar later vertrok hij naar Rome om er canoniek recht te studeren. Hij voltooide zijn doctoraat aan de Pauselijke Universiteit van Lateranen in 1955. Cassidy ontving ook een diploma in diplomatieke studies van de Pauselijke Kerkelijke Academie.

Pittige non

Vervolgens trok hij verder de wereld in. Als priester diende Cassidy de nuntiaturen van India, Ierland en Portugal. In India ontmoette hij regelmatig Moeder Teresa van Kolkata. Hij was bij de zaligverklaring van haar door paus Johannes Paulus II en zei haar te herinneren als “een pittige non”.

De nuntius en Cassidy gaven haar altijd het advies: “Ga langzaam. Je bouwt aan de toekomst, bouw stevig.” Later grapte Moeder Teresa dat ze dan altijd dacht: “Je zou denken dat de vertegenwoordiger van de Heilige Vader en zijn secretaris meer geloof zouden hebben.”

Vrienden op hemelse plaatsen

In 1967 werd Cassidy benoemd tot raadgever van de apostolische delegatie in de Verenigde Staten raadgever. Hierna volgden El Salvador, Argentinië en China.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

In El Salvador leerde hij de later heilig verklaarde Oscar Romero kennen met wie hij goed bevriend werd. Romero werd op 24 maart 1980 tijdens het vieren van de Eucharistie uit politieke motieven doodgeschoten.

Een Australische bisdomskrant vroeg de kardinaal in 2017 hoe het was om vrienden te hebben op hoge, hemelse plaatsen? Hierop antwoordde hij: “Ik hoop dat ze voor me zorgen en ik hoop dat ik me bij hen kan voegen!” Hij vervolgde dat hij niet het idee had dat hij daar goed genoeg voor zou zijn, maar zei: “Ik doe mijn best.”

Pensioen

Kardinaal Cassidy was in 1988 en 1989 gedurende 21 maanden de tweede ambtenaar bij het Vaticaanse Staatssecretariaat. Vanaf 1989 tot aan zijn pensioen in 2001 was hij voorzitter van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Christelijke Eenheid. Paus Johannes Paulus II creëerde Cassidy in 1991 tot kardinaal.

Eenmaal met pensioen keerde hij terug naar zijn vaderland Australië waar hij als priester werkzaam bleef.

Kardinalencollege

Slechts negen maanden voor de dood van paus Johannes Paulus II vierde hij zijn 80ste verjaardag. Hierdoor kwam hij niet in aanmerking om te stemmen in het conclaaf van april 2005 dat paus Benedictus XVI verkoos.

Kardinaal Cassidy was het op drie na oudste lid van het Kardinalencollege. Door de dood van kardinaal Cassidy telt het College van Kardinalen 225 leden, van wie er 126 jonger zijn dan 80 en in aanmerking komen om in een conclaaf te stemmen om een nieuwe paus te kiezen.

Bronnen: CNS en CNA