<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

‘Als we God ontmoeten, is er altijd sprake van verwondering’

KN Redactie 7 juli 2021
image
Paus Franciscus tijdens het angelusgebed van zondag 4 juli. Foto: CNS Photo - Vatican Media

Tijdens het angelusgebed van zondag 4 juli legde paus Franciscus uit hoe we altijd open moeten blijven staan voor Gods verrassingen. 

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

In het evangelie van vandaag (Mc. 6,1 – 6) wordt gesproken over de scepsis van Jezus’ stadsgenoten. Nadat Hij op andere plekken in Galilea heeft gepredikt, arriveert Hij in Nazareth, waar Hij was opgegroeid bij Maria en Jozef. Daar begint Hij op de sabbat te onderwijzen in de synagoge.

Velen vragen zich af: “Waar komt al die wijsheid vandaan? Is dat niet de zoon van Maria en de timmerman, ofwel van onze buren die we zo goed kennen?” (vlg. vers 1 – 3). Als Hij dat hoort, zegt Jezus iets heel waars dat deel is gaan uitmaken van de volkswijsheid: “Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring” (vers 4).

Kennen is iets anders dan herkennen

Laten we kijken naar de houding van Jezus’ stadsgenoten. We zouden kunnen zeggen dat zij Jezus kennen, maar niet herkennen. Er is een verschil tussen die twee dingen: we kunnen veel dingen weten van een persoon, een beeld van hem vormen, vertrouwen op wat anderen over hem zeggen en die persoon zelfs tegenkomen in de wijk. Maar dat is niet genoeg. Dat is het oppervlakkig kennen waarbij het unieke van die mens niet wordt herkend.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Dat risico lopen we allemaal: we denken iemand goed te kennen en het ergste is dat we die persoon in een hokje plaatsen. Jezus’ stadsgenoten kenden Hem al dertig jaar en dachten alles over Hem te weten. “Maar is dat niet de jongen die we hebben zien opgroeien, de zoon van Maria en de timmerman? Maar waar komt die wijsheid vandaan?” Wantrouwen dus. Maar in feite hebben ze nooit gezien wie Hij werkelijk is. Ze zagen enkel de buitenkant en wezen het nieuwe dat Jezus bracht af.

De kern van het probleem

En hier raken we de kern van het probleem: als je enkel vaart op het gemak van je gewoontes en de dictatuur van de vooroordelen, is het moeilijk open te staan voor iets nieuws en je te laten verwonderen. Uit gewoonte controleren we de dingen met onze vooroordelen.

Dat zorgt ervoor dat wij in ons leven, bij gebeurtenissen en bij personen enkel zoeken naar de bevestiging van onze eigen ideeën, om maar niet te hoeven veranderen. En dat kan ook gebeuren bij God. Dat kan zelfs ons gelovigen overkomen, wij die Jezus denken te kennen en menen dat het genoeg is om wat we weten te herhalen. Dat is niet genoeg voor God.

Verwondering voelen

Zonder openheid voor het nieuwe en vooral – luister goed – zonder openheid voor Gods verrassingen, zonder verwondering, wordt het geloof een vermoeiende litanie die langzaam uitdooft en een gewoonte wordt. Ik noemde het woord verwondering. Wat is dat? Verwondering is wat er gebeurt als we God ontmoeten. “Ik heb de Heer ontmoet.”

Lees het Evangelie: heel vaak voelen mensen die Jezus ontmoeten en Hem herkennen, verwondering. En wij moeten bij de ontmoeting met God dezelfde weg gaan: verwondering voelen. Het is als het ware het garantiebewijs dat die ontmoeting echt is en geen routine.

“Omdat Jezus een van ons is geworden, begrijpt Hij ons”

Waarom herkennen Jezus’ stadsgenoten Hem niet en geloven ze niet in Hem? Kort gezegd, omdat zij het schandaal van de menswording niet aanvaarden. Ze kennen het mysterie van de menswording niet en accepteren het mysterie niet.

Ze beseffen het niet, maar ze vinden het idee schandalig dat de onmetelijke God zich onthult in de kleinheid van ons vlees, dat de Zoon van God de zoon van de timmerman is, dat goddelijkheid is verborgen in de mensheid, en dat God woont in het gezicht, de woorden en de daden van een eenvoudige man.

God is concreet geworden

Dat is het schandaal: de menswording van God, zijn alledaagsheid. God is concreet geworden in een mens, Jezus van Nazareth, en Hij is een van ons geworden. “U bent een van ons”: dat tegen Jezus zeggen is een prachtig gebed! En omdat Hij een van ons is, begrijpt Hij ons, begeleidt Hij ons, vergeeft Hij ons en houdt Hij heel veel van ons.

Het is eigenlijk veel gemakkelijker om een abstracte godheid te hebben. Zo een die zich niet bemoeit met situaties en die een geloof aanvaardt dat ver afstaat van het leven, de problemen en de maatschappij. Of om te geloven in een god van de special effects, die enkel buitengewone dingen doet en grote emoties teweeg brengt.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Bang zijn Hem niet te herkennen

Maar beste broeders en zusters, God is mens geworden: God is nederig, teder, verborgen, Hij komt ons nabij in de alledaagsheid van ons leven. Zo kan het gebeuren dat wij Hem, net als zijn stadsgenoten, niet herkennen als Hij langskomt.

Ik herhaal nog maar eens die prachtige zin van de heilige Augustinus: “Ik ben bang voor God, voor de Heer, als Hij langskomt.” Maar Augustinus, waarom ben je dan bang? “Ik ben bang dat ik Hem niet herken. Ik ben bang voor de Heer als Hij langskomt, Timeo Dominum transeuntem.”

Houd je ogen open

Wij herkennen Hem niet, wij zijn geschokt door Hem. Laten we nadenken hoe we zelf met ons hart in deze realiteit staan.

En laten we nu Maria vragen, zij die Gods mysterie in de alledaagsheid van Nazareth heeft aangenomen, om ogen en harten te hebben die vrij zijn van vooroordelen en open staan voor de verwondering. “Heer, dat ik U mag ontmoeten!” En als we Hem ontmoeten, is er verwondering.

We ontmoeten Hem in het alledaagse leven: houd je ogen open voor Gods verrassingen, voor zijn nederige en verborgen aanwezigheid in het leven van alledag. (Vertaling Susanne Kurstjens)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.