fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Bidden met Psalmen: een podcast om Gods wil mee te ontdekken

Selinde van Dijk-Kroesbergen 21 januari 2022
image
Met een smartphone met oortjes kan iedereen die dat maar wil, waar ook vandaan, naar de nieuwe podcast Bidden met Psalmen luisteren. Foto: Firmbee, Unsplash

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap lanceerde in samenwerking met internetpastor en jezuïet Nikolaas Sintobin een nieuwe podcast: Bidden met Psalmen. Hiermee wordt de luisteraar geholpen om te ontdekken “waartoe God hem of haar uitnodigt”.

Naar aanleiding van de uitgave van de update van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2021 (NBV21) wilde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) een boek uitgeven met enkel de psalmen daarin. Het vroeg Nikolaas Sintobin – bekend van onder andere de podcast Bidden Onderweg – om hieraan een bijdrage te leveren. Hij kwam met het idee van een podcastretraite met psalmen.

Psalmen

“In psalmen vind je het hele palet aan menselijke gevoelens en ervaringen terug”, vertelt Sintobin. “Ook jouw gevoelens en ervaringen komen erin voor. Dat maakt ze voor iedereen heel herkenbaar. Het is niet voor niets dat monniken elke week alle 150 psalmen bidden.”

De 21 psalmen zijn “geen willekeurige selectie”, zegt Sintobin. “Ik heb me laten inspireren door de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. Hij was gebedsdeskundige en stichter van de jezuïeten. In functie van die Oefeningen heb ik de psalmen uitgekozen.”

Mini-retraite

De podcast kan worden gezien als een mini-retraite waarbij gezocht wordt naar een echte ontmoeting met God. De 21 afleveringen duren elk ongeveer tien minuten. Na citaten uit een psalm volgen er een korte overweging en drie gebedsvragen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“De podcast wil de luisteraar helpen om zich bewust te worden van de gevoelens die de psalmen bij hem of haar oproepen en die te interpreteren: hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen? Waartoe nodigt God mij uit?”, legt Sintobin uit.

Tussendoor is er rustige harpmuziek hoorbaar – een verwijzing naar de harp van de oudtestamentische koning David – die de psalmen schreef. “We wilden geen stilte laten vallen in een podcast, omdat gedachten dan weg zullen drijven. De harpmuziek houdt luisteraars bij de les.”

Luisteren met je hart

De basis van deze meditatieve manier van bidden zijn Ignatius’ Geestelijke Oefeningen.

“Die zijn geen Bijbelstudie en ook geen intellectuele analyse. Ze draaien om bidden met je hart”, legt de internetpastor uit. “Als je Bijbelteksten naast je persoonlijke ervaringen legt, komen er gevoelens boven. Soms van rust en vrede, soms ook van boosheid of angst. Die gevoelens zeggen iets over hoe God tot ons spreekt. Vervolgens kan ons verstand ons helpen de gevoelens te interpreteren en ermee om te gaan.”

“We moeten onszelf regelmatig afvragen: wanneer ervoer ik kou? En wanneer kreeg ik gevoelens van vreugde? Als je dat steeds doet, ga je een rode lijn zien. Doe je dat niet, dan verdwijnt alles in de maalstroom van het leven.”

Digitale wereld

Binnen het Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen heeft Sintobin het internet als belangrijkste aandachtsgebied. “Het is een prioriteit voor de kerkgemeenschap om op creatieve wijze de blijde boodschap in de digitale wereld te delen”, zegt Sintobin.

Het blijkt te werken: de digitale retraite voor de veertigdagentijd wordt door zo’n twintigduizend Nederlandstalige mensen gevolgd, vertelt Sintobin. Het aantal luisteraars voor de podcast Bidden Onderweg is in twee jaar tijd verdubbeld. De nieuwe podcast Bidden met Psalmen, die 14 januari is gelanceerd, heeft nu al enkele honderden luisteraars.

Later dit jaar verschijnt bij het NBG het Psalmenboek. Dat bevat naast de 21 psalmen ook de retraiteteksten uit de afleveringen.

https://www.kn.nl/donaties/