fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Broeder Johannes

KN Redactie 24 februari 2017
image

Broeder Johannes is een typisch in-een-ruk-uit-boek. Het is een autobiografie van Jan Prins (1938), veertig jaar priester van het bisdom Roermond en sinds enige jaren trappist in de Abdij Koningshoeven.

Prins is niet zijn familienaam. Jan en zijn tweelingbroer Gerard wisten tot een jaar of tien geleden niet beter dan dat hun ouders in mei 1940 bij het bombardement op Rotterdam om het leven waren gekomen.

Uit huis geplaatst

Op zoek naar mogelijke familieleden ontdekte Jan dat zij niet alleen een oudere broer en drie zussen hadden, maar ook dat zij uit huis waren geplaatst wegens verwaarlozing. Ze zijn er zo slecht aan toe dat ze in 1942 in een tehuis voor geestelijk gehandicapten worden geplaatst, tot een broeder, acht jaar later, door heeft dat ze daar niet thuishoren.

Huize La Salle was geen pretje, maar de drie opeenvolgende pleeggezinnen waren hels. Het enige waar Jan zich aan optrekt, is zijn kinderlijke geloof, een streepje zonlicht en af en toe bezoek aan een oom en tante.

Uitgebuit

Als pleegkinderen werden ze uitgebuit en achtergesteld. “Voor mij was het een feest om naar de kerk te gaan (…) weg van de narigheid (…) de enige plek waar ik mij veilig en geborgen voelde.” De situatie wordt zo ernstig dat hij maar net zijn broer kan tegenhouden als die met een mes zijn pleegmoeder te lijf wil gaan.

Het leidt ertoe dat ze bij de familie Prins worden geplaatst en voor het eerst een ‘thuis’, liefde en zorg ervaren. Het is dan inmiddels 1954. De broers moeten zelfs wennen aan normale hoeveelheden voedsel.

Wonderlijke weg

Na militaire dienst breekt – geïnspireerd door een aalmoezenier – een wonderlijke weg aan van priester willen worden en bij de trappisten uitkomen. Die willen hem uiteindelijk, vanwege de veranderingen in de Kerk, niet opnemen. Iets vergelijkbaars overkomt hem als bisschop Zwartkruis en kardinaal Alfrink hem vanwege de vele uittredingen weigeren priester te wijden.

Maar bij bisschop Jo Gijsen is hij welkom. En het is in diens bisdom dat hij veertig jaar lang parochiepriester is.

Onopgesmukt relaas

Daarover vertelt hij in warmmenselijke bewoordingen, over een hevige verliefdheid, veranderende inzichten en uiteindelijk zijn ‘terugkeer’ naar de Abdij Koningshoeven. Eigenlijk was 
hij daarvoor te oud, maar het is 
de gemeenschap zelf die hem uitnodigde zich aan te sluiten.

Zoals gezegd: een onopgesmukt relaas over de weg die God met mensen kan gaan. Een weg die pas ophoudt als we naar het echte thuis mogen gaan.

Jan Prins, Broeder Johannes. Een trappist met een wonderlijk levensverhaal. Uitg. Trappistenabdij Koningshoeven, hc., 200 pp., € 19,90, ISBN 978 94 6319 058 9