<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Celibatair leven

KN Redactie 11 augustus 2016
image

De ongehuwde levensstaat van de diocesane priester wordt vaak verdedigd, bediscussieerd of afgewezen. Een recent verschenen boek stelt een heel andere vraag: hoe kan het celibatair priesterleven heilzaam zijn voor de Kerk en verrijkend voor de betreffende persoon?

Geen theologische of kerkelijke argumentatie, maar een praktisch psychologische en spirituele gids, die gericht is op de alledaagse levenspraktijk van de priester en zijn omgeving. Een positieve bijdrage aan hun geestelijke gezondheid.

Narratieve identiteit

Dat gebeurt op basis van een ‘narratieve identiteit’: verleden en toekomst verbinden tot een min of meer coherent geheel om het leven van de persoon in kwestie van een zekere mate van eenheid, doel en betekenis te voorzien. Ieder van deze termen wordt toegelicht. Enkele levensverhalen worden sprekend en zakelijk gepresenteerd.

Handelingstrajecten

Het grootste deel van het boek bestaat uit vijf ‘actieve handelingstrajecten’, die uitvoerig worden ingekleurd en telkens van vragen worden voorzien, gericht op reflectie of gesprek.

1. Leef dicht bij God en bij je diepste verlangens. 2. Ontwikkel brede en diepe interpersoonlijke relaties en zorg voor steunende gemeenschappen. 3. Vraag om liefde, koester anderen en leer te leven met scheiding. 4. Leer omgaan met stress en onderken destructieve gedragspatronen. 5. Vier het heilige.

Geen idealisering

Niets wordt geïdealiseerd. De geloofsdimensie, de band met Jezus Christus en het gebed, wordt helder benoemd, maar ook verschillende, soms onbewuste, lagen van onze pastorale en vriendschappelijke relaties, alsmede – vaak verdrongen – facetten van onze seksualiteitsbeleving.

Zo wordt een spiegel voorgehouden, die confronterend kan zijn. De benadering is exclusief psychologisch, iets wat priesters misschien minder gewend zijn. De focus op gevoelens kan sommige lezers wat irriteren. De doctrinaire en spirituele basis wordt nimmer geweld aangedaan.

Vlot leesbaar

De jonge Brugse seminariedocent Stefaan Franco, die reeds eerder over dit onderwerp publiceerde, heeft dit Amerikaanse boek, zonder veel vakjargon, in vlot leesbaar Nederlands toegankelijk gemaakt voor een breed geïnteresseerd publiek om persoonlijk te lezen, groepsgewijs te bestuderen of bij de vorming – ook van religieuzen – te benutten. 

Gerdenio Sonny Manuel SJ, Celibatair leven – heilzame wegen voor priesters. Uitg. Altiora, 160 pp., pb, € 19,95 ISBN 978 90 317 4192 2

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.