fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Edith Avila Olea Foto: CNS Photo - courtesy Edith Avila Olea
Column

Advent in tijden van corona

Edith Avila Olea 29 november 2020

De Advent is begonnen! In de komende weken nemen we de tijd om stil te staan bij de komst van Jezus Christus in de wereld. Voor katholieken is het een tijd vol tradities.

Klaar met de pandemie

Ik heb me de laatste weken vaak afgevraagd hoe Advent er in 2020 uit gaat zien. Zal deze periode net zo verlopen als de veertigdagentijd en Pasen dit voorjaar? Toen bleven de kerken gesloten en waren familiebijeenkomsten verboden. Kunnen de kerken nu openblijven en met hoeveel mensen mogen we bij elkaar komen?

Ik word treurig als ik denk aan een Advent waarin ik mensen op afstand moet houden en met een masker op maar beperkt naar de Mis kan. Net zoals zoveel anderen heb ik het helemaal gehad met deze pandemie en ben ik uitgeput.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Stilstaan en nadenken

Maar misschien hebben we een rustiger einde van 2020 nodig. Misschien moeten we de tijd nemen om na te denken of we Christus de kans hebben gegeven genezing in ons leven te brengen en ons geloof te doen groeien, of dat we Hem dit jaar niet in ons hart hebben toegelaten.

Misschien moeten we nadenken over onze eigen rol in de onrechtvaardigheid en ongelijkheid die we vandaag de dag om ons heen zien. Misschien moeten we onszelf de tijd gunnen om bij te komen van de stress die de coronacrisis heeft veroorzaakt. En misschien moeten we afstand nemen van het consumentisme dat tegenwoordig zo nauw verbonden is met de feestdagen.

Wat heb ik zelf gedaan?

Waar je nu ook kijkt, zie je pijn en verdriet. Ik vraag mezelf af: wat heb ik dit jaar gedaan om de wereld een beetje beter te maken dan aan het begin van 2020? Wat heb ik gedaan met de schatten die God me aan het begin van dit jaar heeft gegeven? Heb ik die onder de grond gestopt of heb ik er iets mee gedaan? En als ik er iets mee heb gedaan, heb ik dat dan voor de rijken of voor de armen gedaan?

“Een stillere Mis of kleinere samenkomsten doen niets af aan het feit dat Christus komt”

Als wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld, waarom blijven we de meest kwetsbaren in onze samenleving dan opzij schuiven? In plaats van elkaar te ondersteunen, haalden we elkaar maar al te vaak naar beneden, zelfs als christenen. Waarom? Gods liefde gaat toch over grenzen heen? Gods liefde is toch groter dan politieke standpunten en persoonlijke voorkeuren?

‘2020’ niet de schuld geven

Als we straks in de hemel komen en God vragen wat er nu aan de hand was in 2020, hoe denk je dan dat Hij zal antwoorden?

Misschien moeten we ophouden ‘2020’ de schuld te geven van dit rampzalige jaar en stilstaan bij ons eigen doen en laten in 2020. Hebben we uitgestoken handen afgewezen of hebben we Gods hulp aanvaard? Hebben we ons laten leiden door Gods wijsheid of door de waanzin van de duivel?

https://www.kn.nl/abonnementen/

Christus komt hoe dan ook

Of we nu doorgaan met het maken van plannen voor de komende weken of niet, ik bid dat we de tijd nemen om een stapje terug te doen en rust te nemen. Sta stil bij de mensen die dit jaar zo veel te verduren hebben gehad en grote verliezen hebben geleden, voordat je verder gaat met je leven.

Ik weet nog steeds niet goed hoe Advent en Kerstmis er in 2020 uit gaan zien, maar dat is denk ik niet erg. Een stillere Mis of kleinere samenkomsten doen niets af aan het feit dat Christus komt. Mogen we Hem de ruimte geven om deze Advent in ons hart te komen.

Edith Avila Olea is columniste van de Amerikaanse nieuwssite Catholic News Service.