fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

De bezieling van de vastentijd

Paul Graas 16 maart 2021

Veertig dagen vasten: zelfs in de seculiere wereld is het idee populair geworden. Noem het een 40 Day Challenge. Je daagt jezelf uit om minder en gezonder te eten, om geen alcohol te drinken of om minder je smartphone te gebruiken.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ik denk dat dit een mooie hype is: het bevordert de deugd van de matigheid en het draagt bij aan de lichamelijke en psychische gezondheid. Tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat de katholieke veertigdagentijd veel meer dan een 40 Day Challenge is.

Het hart bekeren

Je kunt vasten en offers opdragen met meerdere intenties: voor je gezondheid, om een deugd te bevorderen, als boetedoening, maar ook uit trots of ijdelheid. Waar het om gaat is de bezieling: wat is onze intentie achter het vasten? Wat verlangen we door te vasten en offers te verrichten?

Waar de vastentijd uiteindelijk om gaat, is dat wij de Heer troosten in Getsemane, dat we Hem helpen het kruis te dragen door de straten van Jeruzalem, dat we Hem niet verlaten als Hij genageld wordt aan dat kruis en dat we onze Moeder helpen om Zijn lichaam af te nemen van het kruis.

“Stel je de blik van de Heer voor als Hij het kruis draagt, die van Maria als ze haar Zoon ziet lijden of de schreeuwende menigte die zijn dood wenst.”
- Paul Graas

Waar het om gaat, is dat wij met ons vasten het besef laten doordringen dat we Hem gekruisigd hebben met onze zonden. Het uiteindelijke doel is een authentieke bekering van het hart. Of, zoals de heilige paus Leo de Grote zei in een van zijn preken van de vastentijd: “Het heeft geen enkel nut als u voeding aan het lichaam onttrekt, als het hart zich niet bekeert van zijn ongerechtigheid.”

Het is op deze manier dat wij Christus kunnen navolgen en dat we een daadwerkelijke geestelijke verrijzenis kunnen ervaren. Want, zoals de prachtige psalm van David luidt, de Heer zal een berouwvol en nederig hart niet afwijzen. Hij zal het daarentegen overspoelen met zijn liefdevolle Genade.

Aanwezig bij de kruisiging

Ons vasten en onze offers horen bezield te zijn van een berouwvolle liefde voor de gekruisigde Christus. Probeer daarom regelmatig het lijdensverhaal van Christus te overwegen in jouw persoonlijk gebed. Mediteer rustig en zorgvuldig het verhaal van de Passie zoals beschreven door de vier evangelisten; probeer er met je verbeelding naar toe te gaan, als een persoon die daar daadwerkelijk aanwezig is.

“Het heeft geen enkel nut als u voeding aan het lichaam onttrekt, als het hart zich niet bekeert van zijn ongerechtigheid.”
- Paus Leo de Grote

Stel je de blik van de Heer voor als Hij het kruis draagt, die van Maria als ze haar Zoon ziet lijden of de schreeuwende menigte die zijn dood wenst. Je zult merken dat de Heilige Geest oprechte gevoelens van liefde en berouw kweekt in je hart.

Lijdensverhaal

De Spaanse Jezuïet Luis de la Palma (1560-1641) schreef een prachtig boek over het lijdensverhaal van Christus. Ik deel graag het volgende, zelf vertaalde fragment met je:

“Terwijl Simon van Cyrene het kruis droeg, ging onze Redder even zitten op een steen. Dit was een goede gelegenheid voor een vrouw, die Veronica heette (sommigen geloven dat zij de vrouw was die aan bloedvloeiing leed), om naar de Heer toe te gaan en zijn gelaat vol bloed en zweet af te drogen met een grote, witte doek.

En op het witte doek werd het gelaat van Christus afgedrukt, als een dankbaar geschenk van zijn goede Hart. Op die manier drukt de Heer ook zijn gelaat in onze zielen als we het Kruis overwegen, waardoor we Hem met een verliefd hart kunnen vergezellen in zijn eenzaamheid en smart.”

https://www.kn.nl/abonnementen/