<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

De perfecte mens?

Sophie Clemens 20 juni 2022

Onlangs las ik een artikel over een nieuw wetsvoorstel, die de productie van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek toestaat. Hierdoor kunnen er gezondere kinderen geboren worden. Sterker, fitter, beter… wat is ons antwoord op deze ontwikkelingen?

Een gezond kind

Met deze nieuwe wet willen VVD en D66 het mogelijk maken embryo’s te selecteren, om te kijken welke embryo geen drager is van erfelijke ziekten. De andere embryo’s worden dan vernietigd. “Wij gunnen nog meer mensen een gezond kindje”, zeggen de partijen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Op het eerste gezicht klinkt dit nobel. Met deze nieuwe wet wordt het prilste leven echter niet beschermd. In tegendeel, embryo’s (wat betekent: ‘ongeboren kind’) worden gebruikt als instrument. Hierdoor wordt het ene leven boven het andere gesteld. Daarnaast kun je je afvragen: gaan wij in onze samenleving richting de creatie van de ‘perfecte’ mens?

De samenleving verandert

Tegenwoordig wordt alles in de technologie omarmd. Er wordt niet twee keer nagedacht of er met de volgende technologische ontwikkeling een natuurlijke grens wordt overschreden. Onze welvarende en individualistische samenleving maakt dat wij altijd streven naar meer en beter. Alles moet maakbaar zijn. Kan ik op een natuurlijke manier geen kinderen krijgen? Dan ‘neem’ ik kinderen op een andere manier. Ben ik niet tevreden over mijn lichaam? Dan ga ik naar de plastische chirurg.

Als mensen kiezen voor technische oplossingen voor hun eigen verlangens, verandert dat de samenleving. Het gevaar is dat wij onszelf niet meer waarderen zoals wij zijn. Ook het gebod “Bemin uw naaste als uzelf” (Leviticus 19:18) wordt moeilijk.

“Als de techniek streeft naar de verbetering van ons normaal functioneren, dan gaat het te ver.”
- Sophie Clemens

Zullen de steeds uitgebreidere mogelijkheden van embryoselectie bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat ouders van kinderen met een ziekte of handicap ‘outcasts’ worden? Wanneer gezondheid een eigen keuze wordt, kan de solidariteit met de zwakken en gehandicapten onder druk komen.

Nog nooit is er zo veel met technologie bereikt als nu. Volgens onze samenleving mogen wij daar trots op zijn. Het is echter deze hoogmoed over ons kunnen, wat maakt dat wij ook zaken verliezen: het is de moraliteit die waarde verliest.

Kennis door God gegeven

Wij hebben de verantwoordelijkheid om deze wereld een betere plek te maken voor iedereen. Onze kennis is door God gegeven en kan ons hierbij helpen. Desalniettemin heeft God ons ook een keuze gegeven, een vrije wil. Hoe ver gaan wij met onze kennis van de technologie? Valt het nastreven van sommige technologische ontwikkelingen, zoals IVF, onder onze morele verantwoordelijkheid?

Ik vind van niet. Met deze ontwikkeling worden de allerkleinsten gedood, op basis van het feit dat zij een erfelijke ziekte met zich meedragen.

“Het is de meest voorkomende mening, die het grootste onderzoek verdient.”
- Sophie Clemens

Bovendien: deze technologische ontwikkeling streeft niet louter naar het genezen van mensen, maar naar het verbeteren van mensen. Als de techniek streeft naar de verbetering van ons normaal functioneren, dan gaat het te ver. Herstel van hetgeen normaal is mogen wij wensen, maar geen verbetering van hetgeen ons gegeven is.

Publiek debat

De scheiding tussen mensen genezen en mensen verbeteren is aldus aanvechtbaar. Er moet een transparant en open publiek debat hierover plaatsvinden. Wij als christenen moeten niet bang zijn om weerstand te tonen tegen deze ontwikkeling. Wees niet bang om een mening te geven die haaks staat op die van de samenleving. Het is immers de meest voorkomende mening, die het grootste onderzoek verdient.

https://www.kn.nl/donaties/

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.