fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Column

Hoe de Geest waait in een ‘stad zonder God’

Moeder Anima Christi 17 mei 2021
image
Foto: KN - Jan Peeters

Kom Schepper-Geest, daal tot ons neer…

Voor het eerst was onze bisschop Kirill Klimovich op bezoek in onze tweede missiepost, de stad Komsomolsk-aan-de-Amoer. Het was betekenisvol voor ons allen. Gods genadegaven zijn niet altijd zichtbaar voor de wereld, maar voor wie ogen heeft, was 6 mei 2021 een historische en zegenrijke dag voor deze stad.

Stad van de jeugd

In 1932 kwamen er zo’n duizend vrijwilligers naar dit afgelegen oord aan de oever van de Amoer om op een strategisch punt een haven te bouwen. Deze vrijwilligers waren hoofdzakelijk jongeren die lid waren van de Komsomol, de jongerenbeweging van de communistische partij, vandaar de naam van de stad.

Al gauw werden zij versterkt door de komst van vele dwangarbeiders en gevangenen, die meehielpen om de ‘stad van de jeugd’ op te bouwen. In deze stad zou de communistische droom werkelijkheid worden. Brede straten, neoklassieke gebouwen in stalinistische stijl in het centrum, met parken en monumenten van belangrijke historische figuren die het stadsbeeld sierden. De haven groeide en daarmee ook de metaalindustrie, die zich vooral toelegde op de bouw van schepen, onderzeeërs en vliegtuigen, veelal voor de oorlogsindustrie.

“Onze parochianen waren hier al voordat wij missionarissen kwamen. Mensen die hun hart opengesteld hebben voor de Heilige Geest, die vuur en warmte geeft en waait waar Hij wil”
- Moeder Anima Christi

Voor God was er geen plaats

Wat een miljoenenstad had moeten worden, telt momenteel zo’n kleine 300.000 inwoners. De typisch Russische flats zijn verouderd, de decoraties vervaagd en de jeugd van vandaag verlaat de stad om elders een toekomst te zoeken. Voor God was er geen plaats in deze stad. Pas in het begin van de jaren negentig vestigde de orthodoxe Kerk zich hier en in 1992 kwam de eerste katholieke missionaris hier aan, pater Myron uit Noord-Amerika. Hij doopte Artur, die toen een vijfjarig jongetje was, zoals hij bisschop Kirill vertelde.

Nu, bijna dertig jaar later, bezocht voor het eerst een katholieke bisschop de stad waar het atheïsme triomfeerde. Tijdens de viering van de Mis in onze kleine huiskapel ontving Juliana van 14 het vormsel. Als klein kind werd ze in Riga, waar haar grootouders vandaan kwamen, gedoopt, en haar familie bleef trouw aan haar katholieke wortels. Mgr. Kirill bemoedigde haar en dankte haar ouders.

Een open hart voor de Geest

Veel mensen zoeken naar wereldse rijkdom, maar wat werkelijk telt, is de rijkdom van de ziel, die helaas maar weinig mensen lijkt te interesseren. Gods geboden onderhouden en de strijd aangaan met het kwaad, dat is de grote opdracht die we van Godswege meekrijgen. “Verlos ons van het kwade”, bidden wij in de laatste zin van het Onzevader. Vaak staan we er niet bij stil wat dit eigenlijk inhoudt, maar terwijl de bisschop deze woorden met klemtoon herhaalde, drongen ze dieper tot mij door. Van hoeveel kwaad bevrijdt God ons! Hij beschermt ons en leidt ons over rechte paden.

In ons kleine kapelletje, waar voor het eerst alle stoelen bezet waren, zag ik goedheid op de gezichten van onze parochianen. Zij waren hier al voordat wij missionarissen kwamen. Mensen die hun hart opengesteld hebben voor de Heilige Geest, die vuur en warmte geeft en waait waar Hij wil.

Moeder Anima Christi is missionaris in Rusland en schrijft elke drie weken een column in Katholiek Nieuwsblad.