fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Maatregelen voor een mening

Luisa Kop 16 januari 2021

Ik las laatst over een bepaalde pastoor die in zijn homilie zijn mening uitsprak over het Covid-19-vaccin. Deze pastoor bracht zijn twijfels over de snelle productie van het medicijn onder woorden. Daar voegde hij aan toe dat gezonde mensen geen dokter nodig hebben: waarom zo’n stap zetten als je vanwege je fysieke welzijn niet bang hoeft te zijn voor ernstige gezondheidsproblemen als gevolg van corona?

https://www.kn.nl/abonnementen/

In de parochie ontstond onrust over deze preek. Men nam het de pastoor bijzonder kwalijk dat hij het gewaagd had zulke roekeloze uitspraken te doen. In een kerk nota bene, waar het toch helemaal niet over het concrete leven van alledag hoort te gaan! Het verhaaltje eindigde ermee dat de pastoor zijn verontschuldigingen aan moest bieden aan de kerkbezoekers, omdat hij zo was afgeweken van de gebruikelijke geloofsonderwerpen.

Maatregelen voor een mening

Dit artikel irriteerde me bijzonder – het verbijsterde me zelfs. Ik heb tot nu toe nog niks gemerkt van richtlijnen over de inhoud van een preek. Dat gezegd hebbende zou ik graag een paar vragen stellen aan hen die ‘in verlegenheid waren gebracht’ door de preek van meneer pastoor: mag een mening nog geuit worden, of moeten daar ook maatregelen voor worden getroffen?

Komen we tegenwoordig alleen naar de kerk om te kijken naar de kerststal en mooie verhalen te horen over de herdertjes in het veld, zodat we ons goed kunnen voelen? Maar ook diepere vragen wil ik stellen: waar gaat geloven om, wat is het idee van christen zijn in het leven van alledag? En wat gebeurt er als we van die kern verwijderd raken?

Heilige mening

Ik schrijf niet om tegen de algemeen geaccepteerde gang van zaken aan te trappen. Ik veroordeel niemand die besluit zich te laten inenten. Maar… waar ligt onze prioriteit, van mens tot mens? Als iedereen fysiek gezond is, maar op zijn tenen door het leven moet om geen ego’s te schaden, wat heeft dat dan voor waarde?

“Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen”, zo waarschuwt Jezus, “maar wie het verliest om mijnentwil, zal het behouden.” In een samenleving die lijkt op de karikatuur van een democratie, waarin je mening – je ‘ik’ – heilig en onschendbaar is en tegelijkertijd correct moet blijven ten opzichte van iedere groep, lijkt deze waarschuwing dringender en belangrijker dan ooit.

“We leven niet zodat we naast ons werk iets kunnen geloven wanneer er tijd overblijft. We geloven omdat we leven.”
- Luisa Kop

Terugkomend op wat ik eerder zei: de kern van het geloof is, volgens mij, de oneindige barmhartigheid van God en de liefde van Christus. In ons leven vertaalt dit zich in belangeloze liefde tot de naaste, en liefde tot God. Die paar woordjes zouden al genoeg moeten zijn om een compleet mensenleven om te gooien, en tegelijkertijd zouden ze even vanzelfsprekend moeten zijn als eten of slapen.

Geloof en keuzes

Het geloof is een waarheid die diep in ons zit, waarvan wij doordrongen zijn en waar iemand ons op hetzelfde moment van los probeert te trekken. Het is iets concreets, iets wat leeft, iets wat al onze keuzes, van de kleinste tot de grootste en er tussenin – zoals een vaccinatie – zou moeten beïnvloeden.

https://www.kn.nl/abonnementen/

We leven niet los van de Bron van ons leven, we leven niet zodat we naast ons werk iets kunnen geloven wanneer er tijd overblijft. We geloven omdat we leven.

Daarom wil ik zeggen: geef aan de keizer wat de keizer toekomt, geef aan God wat aan God toekomt. Maar verwar ‘dringend advies’ niet met gebrek aan liefde en vrijheid.