fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Minder retweeten en meer studeren

Paul Graas 23 november 2021

De Katholieke Kerk heeft het nooit rustig gehad in haar geschiedenis. Nu ook niet. Ik maak me niet zoveel zorgen om de bedreigingen die van buitenaf komen. Deze tweeduizend jaar oude vissersboot wordt geleid door de Heilige Geest en beschermd door Maria. Als we verenigd blijven rondom de kapitein van het schip en als we – ondanks onze tekortkomingen en zondigheid – elkaar blijven helpen om binnen de boot te blijven, dan komt het goed. Niet omdat ik het zeg, maar omdat Jezus dat heeft gezegd.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Waar ik me wel zorgen om maak, is om het reilen en zeilen binnen het schip. Ik maak me zorgen om het gebrek aan eenheid van veel katholieken met de paus en de bisschoppen. Ik heb het idee dat katholieken (priesters en leken) die vanouds altijd voorbeeldig trouw en loyaal waren aan de paus en aan hun bisschoppen, nu opeens de behoefte voelen om ze in het openbaar te bekritiseren en andere standpunten in te nemen.

Trouwens, standpunten en meningen die vaak klakkeloos overgenomen worden van kritische katholieke media en opiniemakers.

Kritiek in het openbaar

Mensen uiten die kritiek ook doodleuk in het openbaar, alsof het vanzelfsprekend is. Ik denk dan bij mezelf: ben je ervan bewust dat je de plaatsbekleder van Christus, de opvolger van Petrus, de herder van geheel de Kerk aan het bekritiseren bent? Weet je wel zeker of je kritiek in het openbaar wil uiten, in het besef dat het om je eigen geestelijke vader gaat?

Is het niet verstandiger om eerst heel goed na te gaan wat de paus (of die bisschop over wie de kritiek gaat) precies heeft gezegd of geschreven? Om de context van die uitspraak goed te bestuderen en vervolgens na te gaan wat het leergezag van de Kerk daarover heeft gezegd?

“We hebben veel meer vrijheid van geest om goede meningen te vormen, wanneer we echt goede vorming hebben ontvangen over ons katholieke geloof.”
- Paul Graas

Het zal je maar gebeuren dat jouw kritiek gebaseerd is op een interpretatie van feiten die twijfelachtig is, dat die uitgaat van vooroordelen of dat de kritiek gewoonweg onjuist is…

Pijnlijk

Ten tijde van de crisis in de Kerk die ontstond na het Tweede Vaticaanse Concilie, zei de heilige Josemaría Escrivá dat het grootste kwaad in de wereld onwetendheid is. Volgens mij heeft hij gelijk. Ik zie om me heen dat er veel katholieken zijn die veel liefde hebben voor hun geloof, maar ook weinig vorming hebben. Zo weten veel gelovigen niet wat de Tien Geboden zijn, wat de sacramentenleer inhoudt of welke doctrine als dogma is verklaard en welke voor interpretatie vatbaar is.

Je mag heus kritiek hebben op het leergezag. Dat is je goed recht. Maar het is pijnlijk wanneer je kritiek gebaseerd is op een willekeurig Twitter-bericht, een obscure blog of een praatje bij de koffie na de Mis en je niet eens de moeite hebt gedaan om te onderzoeken wat het leergezag precies heeft gezegd en hoe dat zich verhoudt tot de eeuwenoude doctrine van de Kerk.

Onderscheid maken

Ik zou alle katholieken bijvoorbeeld willen aanmoedigen om de Catechismus van de Katholieke Kerk rustig te bestuderen. Het is een juweel van een boek waarin de katholieke leer prachtig, diep en helder wordt uitgelegd. Nog mooier is om het samen met andere gelijkgestemden te bestuderen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

We hebben veel meer vrijheid van geest om goede meningen te vormen, wanneer we echt goede vorming hebben ontvangen over ons katholieke geloof. We zijn dan namelijk in staat om een onderscheid te maken tussen wat eeuwige waarheden zijn, wat dwaalleer is en wat voor mening vatbaar is. Als je die vrijheid van geest wil bereiken, dan raad ik aan om minder te retweeten en meer te studeren.