fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Moderne apostelen (4): Samen één lichaam

Paul Graas 17 april 2023

De Kerk, de Boot van Petrus, vaart soms door stormachtige wateren. Zij moet haar weg vinden door een wereld die geteisterd wordt door polarisatie, agressieve ideologieën en geweld.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Dit kan soms een behoorlijke uitdaging zijn en het vergt ook geloof om te denken dat die boot niet ten onder zal gaan. Maar als we verenigd blijven binnen de boot en iedereen zich inzet om trouw zijn taken uit te voeren, dan zal de Heilige Geest ervoor zorgen dat alles goed komt.

Oud en jong

De katholieke Kerk is rijk en divers aan charisma’s en spiritualiteiten. De Heilige Geest is altijd aan het werk door nieuwe bewegingen te doen ontstaan die de Kerk weten te verjongen en vernieuwde krachten weten te geven. Hij is ook altijd aan het werk door middel van instituties die al eeuwenlang trouw de boot van Petrus voortstuwen.

Ze zijn beiden onderdeel van een mystiek lichaam dat oud en jong blijft en, vooral, stevig verbonden blijft met het hoofd, Jezus Christus, vertegenwoordigd in de persoon van de paus en de rest van de bisschoppen.

“De Kerk is het lichaam van Christus en elk onderdeel van dat lichaam heeft een heilige en verlossende functie.”
- Paul Graas

Juist in die context doet het pijn wanneer katholieken bepaalde bewegingen en spiritualiteiten kritisch met elkaar vergelijken en zich negatief over de een of de ander uitlaten. De houding die daar soms achter schuilt lijkt op de houding van iemand die naar de supermarkt gaat en verschillende merken met elkaar vergelijkt om te kijken welke de moeite waard is om te kopen.

De Kerk is geen supermarkt

Het probleem is dat de Kerk geen supermarkt is. De Kerk is het lichaam van Christus en elk onderdeel van dat lichaam heeft een heilige en verlossende functie.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De apostel Paulus zegt dan ook dat God de ledematen en organen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam heeft aangewezen, zoals Hij het gewild heeft. Ofwel, elke persoon en elk instituut binnen de Kerk heeft een door God gewilde taak: groot of klein, tijdelijk of voor altijd.

Het kan zijn dat iemand de waarde of de uitvoering van sommige taken niet goed begrijpt. Maar dat betekent niet dat hij zich er kritisch over hoeft uit te laten of dat hij zich hoeft te bemoeien met de uitvoering ervan. Als iemand zijn taak niet goed begrijpt, dan betekent het wellicht dat de Heilige Geest een andere taak voor hem heeft.

Diversiteit

Spiritualiteiten en bewegingen binnen de Kerk hebben allemaal een eigen manier van doen. Je kunt denken dat een bepaalde organisatie te traditioneel, charismatisch, stoffig of wat dan ook is. Of dat die of deze organisatie bepaalde praktijken heeft die je gek of overbodig vindt.

“Elk charisma en elke organisatie die trouw meewerkt binnen de boot van de Kerk is een reden voor dankbaarheid.”
- Paul Graas

De juiste uiting van liefde voor de Kerk is hier niet het openlijk bekritiseren van die organisatie, maar het stil verdragen en verwonderd staan over de diversiteit van Christus’ mystieke lichaam. Het belangrijkste is namelijk dat die organisatie in eenheid met het leergezag zijn missie uitvoert.

Reden voor dankbaarheid

Elk charisma en elke organisatie die trouw meewerkt binnen de boot van de Kerk is een reden voor dankbaarheid. Laat ieder zijn eigen taak goed uitvoeren. Laten we elkaar helpen waar mogelijk, wat altijd kan door middel van gebed.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

De Heilige Geest verlangt er niet naar dat er concurrentie ontstaat, dat we ons vergelijken en zeker niet dat we elkaar minachten, waar dan ook in de Kerk. Als we als Kerk echt verenigd met elkaar blijven, dan zullen we de heftigste stormen overleven en dan zal het lichaam van Christus talrijker worden en meer vruchten weten te dragen.