fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Mondkapjes en morele kwesties

Paul Graas 10 februari 2021

De Heer verscheen regelmatig aan de heilige Maria Faustina Kowalska (1905-1938). Een van die verschijningen ging als volgt: op een dag verzocht Jezus haar om de moeder-overste van haar klooster te vragen om zeven dagen lang een boetehemd te mogen dragen. Kowalska vertelde de moeder-overste wat de Heer haar had bevolen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De reactie van de overste was opmerkelijk: “Ik sta je niet toe om wat voor boetehemd dan ook maar te dragen. In geen enkel geval! Als de Heer Jezus je zo sterk als een paard zou maken, dan zou ik je toestemming geven voor deze verstervingen.”

Goddelijke plannen veranderen

De Poolse zuster verontschuldigde zich en verliet vervolgens de kamer. Op datzelfde ogenblik zag ze Jezus staan in de opening van de keukendeur. Ze klaagde bij de Heer met de woorden: “U gebood mij om deze verstervingen te vragen, maar moeder-overste geeft er geen toestemming voor.”

De Heer reageerde als volgt: “Ik was hier tijdens jouw gesprek met de overste en Ik weet alles. Ik vraag geen versterving van jou, maar gehoorzaamheid. Door gehoorzaamheid breng je Mij grote eer toe en verkrijg je voor jezelf verdiensten.”

““We brengen meer eer aan God wanneer wij onze publieke autoriteiten en onze bisschoppen gehoorzamen, dan wanneer wij onze eigen gang gaan.””
- Paul Graas

Dit verhaal heeft altijd grote indruk op mij gemaakt. Het is heftig dat de overste ‘tegen’ het verzoek van Jezus ingaat, maar Jezus wil toch dat Kowalska haar overste gehoorzaamt. Het doet me denken aan de bruiloft te Kana, waar onze Heer zijn eigen goddelijke plannen verandert omdat zijn moeder dat aan Hem vraagt.

Impopulaire deugd

De deugd van de gehoorzaamheid is geen populaire deugd. Sommigen beschouwen het niet eens als deugd. Ze zien het puur als een onderwerping aan de wil van een ander. Echte gehoorzaamheid betekent echter niet dat je jouw eigen vrijheid opheft. Er bewust voor kiezen om iemand te gehoorzamen, toont juist veel vrijheid, omdat je in staat bent om met de ogen van een ander te kijken en om vertrouwen te stellen in de visie van degene aan wie je gehoorzaamt. Dit is zeer aangenaam aan God. Christus zelf is het grootste voorbeeld in deze deugd: “Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis.” (Filippenzen 2:8).

Communie achter plexiglas

Ik denk dat deze deugd vandaag de dag bijzonder relevant is. De overheid heeft aan ons gevraagd om een aantal regels omtrent de openbare orde in acht te nemen. De Nederlandse bisschoppen hebben ons tevens gevraagd om een aantal regels na te leven met betrekking tot de liturgische vieringen.

Ik vind het vreemd dat er katholieken zijn die zich niet houden aan deze regels, omdat ze dit onzinnig of overdreven vinden, of omdat het hen niet toestaat om samen te komen en om de liturgie bij te wonen zoals ze graag willen. Dan vraag ik me af: is het niet juist nu, op het moment dat het van ons meer inspanning vraagt, dat wij als katholieken kunnen laten zien dat wij ons burgerschap goed proberen te beleven en dat we verenigd zijn met onze bisschoppen?

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat we meer eer aan God brengen wanneer wij onze publieke autoriteiten en onze bisschoppen gehoorzamen, dan wanneer wij onze eigen gang gaan. En nee: anderhalve meter afstand houden, een mondkapje dragen en de Heilige Communie ontvangen achter een plexiglas scherm zijn volgens mij geen heftige morele dilemma’s of gewetenskwesties.