fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Muziek, de onmisbare taal van de Mis

Luisa Kop 1 juli 2020

Ik voel me genoodzaakt iets te schrijven over muziek in de kerk. Want als ik het niet doe, wie doet het dan wel?

Niet zingen in de kerk is als pasta eten zonder bord. Een Mis zonder lofzang kan je vergelijken met een gesprek zonder stemgebruik – WhatsApp, dus. Ik zeg niet dat zingen de essentie van de Mis is, maar een onmisbare taal is het wel.

Zang zorgt dat we kunnen uiten wat niet puur met woorden geuit kan worden. De Bijbel laat er ook geen twijfel over bestaan hoe belangrijk het is God te loven met muziek. Als je er eens goed over nadenkt, realiseer je je hoe gek dat eigenlijk is.

Verheven medium

Wat is muziek? Het is in geen enkel opzicht belangrijk voor ons voortbestaan of ons overleven: een doel vanuit biologisch oogpunt is dus ver te zoeken. Bepaalde harmonieën vinden we mooi en geven voldoening, anderen storen ons.

Ik zie muziek als een communicatiemiddel dat God ons gegeven heeft, een verheven medium dat onze expressie naar een hoger bewustzijn tilt. Hoe kan zoiets niet goddelijk zijn? Ik kan je een zin zeggen, maar als ik diezelfde zin zing, zal hij heel anders bij je aankomen. Waarom zou het zo niet met God zijn?

“Zang zorgt dat we kunnen uiten wat niet puur met woorden geuit kan worden.”
- Luisa Kop

Beperkte woorden

Toen ik, nog maar relatief kort geleden, mijn persoonlijke zoektocht naar God ondernam, stuitte ik op een “probleem”: wat heeft het voor zin te bidden met woorden, met onze menselijke taal, als God daar volledig boven staat? Brengen we ons idee van de ware God niet in gevaar, door Hem te proberen in onze zeer beperkte woorden te proppen? Het zou beter zijn zo min mogelijk woorden te gebruiken en zoveel mogelijk pure gevoelens van dankbaarheid of onderwerping te bidden, dacht ik.

Helaas kom je er, als je dat probeert, al snel achter dat we niet echt zonder woorden kunnen. En… waarschijnlijk begrijpt God dat. Dat verhevene, dat koninkrijk van Hem, is iets wat alleen Hij ons kan laten voelen. Zonder woorden.

In al haar luister

Nu geloof ik echter dat muziek in dit “probleem” een uitzondering vormt: muziek is namelijk óók taal zonder woorden. Natuurlijk is het ontstaan vanuit taal, maar waarom? Als er iets ontstaat, moet daar aanleiding voor zijn, een behoefte.

Blijkbaar ligt het in de mens geborgen om taal alleen niet als voldoende te ervaren voor bepaalde gevoelens, bepaalde essentiële gedachten. Laat daarom, in gloria Dei, de muziek in al haar luister terugkeren waar ze hoort. Amen.