fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Paasbemoediging

Sophie Clemens 18 april 2020

Dit jaar vierden wij Pasen anders dan voorheen. We konden niet naar de kerk, de Mis moesten we online meevieren. Ook konden wij het misschien niet met onze grootouders en andere familieleden vieren.

Ook al vond ik dit moeilijk, ik bedacht op zeker moment dat ik andersom kan denken: het is juist fijn dat wij in deze crisistijd Pasen mogen vieren. Pasen in deze crisistijd is een bemoediging. Sterker nog: Pasen had niet op een beter moment kunnen vallen. Juist nu hebben wij de verrezen Heer nodig!

Wees niet bang

In zijn paasboodschap zegt Paus Franciscus: ‘Het coronavirus heeft ons niet alleen de menselijke nabijheid ontnomen, maar ook de mogelijkheid om de vertroosting die voortvloeit uit de sacramenten, met name de eucharistie en de verzoening, persoonlijk te ontvangen. In veel landen is het niet mogelijk geweest daartoe te naderen, maar de Heer heeft ons niet alleen gelaten! Verenigd in ons gebed zijn we ervan overtuigd dat Hij zijn hand op ons heeft gelegd en ons krachtig heeft gerustgesteld: Wees niet bang: “Ik ben verrezen en Ik ben nog steeds bij jullie!”’

“Door Jezus’ offer en verrijzenis kunnen wij onze zorgen en moeilijkheden van deze tijd opdragen aan het kruis.”
- Sophie Clemens

Vertoef bij het kruis

Jezus is opgestaan uit de dood! Daarom hoeven wij niet bang te zijn voor het coronavirus. Helaas ligt dit natuurlijk niet zo makkelijk. Wij zijn bang om mensen te verliezen aan deze ziekte. Misschien heb je ook financiële zorgen of leef je op jezelf en kan niemand op bezoek komen. Door Jezus’ offer en verrijzenis kunnen wij onze zorgen en moeilijkheden van deze tijd opdragen aan het kruis.

Als het moeilijk wordt, denk dan aan de boodschap van Pasen. Vertoef bij het kruis van Christus en leg daar jouw zorgen neer. Lees in het evangelie over de opstanding en de verschijningen van Jezus. Weet je daardoor gesterkt. Weet ook dat Jezus jouw moeilijkheden, als je deze bij Hem neerlegt, kan veranderen in iets goeds. Door Zijn genade kan Hij er iets goeds mee bewerkstelligen. Is dat niet mooi?

Moed geven in ellende

Laten wij doen zoals Paulus zegt in zijn tweede brief aan de Korintiërs: laten wij met de troost die wij van God ontvangen, anderen in hun ellende moed geven. Het is Pasen, dus wij mogen vrolijk zijn, ook al is dat nu misschien moeilijker. Wij moeten mensen in onze omgeving helpen. Dit mogen wij doen in dankbaarheid, denkend aan de boodschap van Pasen.

“Ook nu hoeven wij ons niet ongerust te maken en de moed niet te verliezen. Jezus heeft de wereld overwonnen!”
- Sophie Clemens

Tijdens het Paastriduüm heb ik gelezen in het evangelie van Johannes, vanaf hoofdstuk 14. In vers 27 zegt Jezus: “Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Vervolgens, in hoofdstuk 16, vers 33, zegt Jezus: “Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Een dag die geen einde kent

Ik wil afsluiten met de laatste zinnen van de paasboodschap van Paus Franciscus: ‘Moge Christus, die de dood al heeft verslagen en voor ons de weg naar het eeuwige heil heeft geopend, de duisternis van onze lijdende mensheid verdrijven en ons naar het licht van Zijn glorieuze dag leiden, een dag die geen einde kent’.

Dát is de boodschap van Pasen. Ook nu hoeven wij ons niet ongerust te maken en de moed niet te verliezen. Jezus heeft de wereld overwonnen! Laat die zekerheid jou de komende tijd hoop en moed geven. Ik wens je nog een gezegende paastijd toe!