fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
image
Column

Verander de wereld, begin bij de Eucharistie

Paul Graas 13 oktober 2021

De twintigste eeuw is getuige geweest van mensen die ongekend veel kwaad hebben veroorzaakt. Maar daartegenover zijn er ook mensen geweest die het kwade hebben bestreden en hoop hebben gegeven met ongelooflijk veel stoutmoedigheid en liefde. Een van die indrukwekkende figuren was de Vietnamese kardinaal François-Xavier Nguyen van Thuan (1928-2002), die in proces van zaligverklaring is.

Negen jaar isoleercel

Een paar maanden nadat hij aartsbisschop van Saigon werd, werd hij opgepakt door de Noord-Vietnamese communisten. Hij heeft dertien jaar in de gevangenis doorgebracht, waarvan negen in een isoleercel. Waarschijnlijk zou ik – net zoals de meeste mensen – compleet krankzinnig en wanhopig worden in een dergelijke situatie.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Van Thuan wist echter kracht te halen uit God, waardoor hij in staat was om te bidden, zijn bewakers met radicale liefde te behandelen (sommige bekeerden zich) en pastorale boodschappen voor de gelovigen van zijn bisdom naar buiten te smokkelen. Tevens was hij een grote steun voor medegevangenen, zowel katholieken als anders-gelovigen.

Liefde voor de Eucharistie

Iets wat mij bijzonder opvalt van kardinaal Van Thuan is zijn liefde voor de Eucharistie. Zo wist hij een flesje wijn binnen zijn cel te smokkelen en met twee druppels wijn en een druppel water op zijn vingers vierde hij dagelijks de Heilige Mis. Het verbaast me dan ook niet dat zijn overwegingen over de Eucharistie het diepste van mijn hart raken. Een van die overwegingen komt uit zijn boek Vijf broden en twee vissen:

“Telkens als ik de Mis vier, heb ik de gelegenheid om mijn handen uit te steken en mezelf aan het kruis van Jezus vast te nagelen, om met Hem van de bittere kelk te drinken. Terwijl ik de woorden van de consecratie uitspreek, bevestig ik met heel mijn hart en met heel mijn ziel een nieuw verbond, een eeuwig verbond tussen Jezus en mij, zijn bloed vermengd met het mijne. Jezus begon een revolutie aan het kruis. Uw revolutie moet beginnen aan de eucharistische tafel, en vandaar moet die zich verspreiden. Op die manier kan de mensheid vernieuwd worden.”

image
Kardinaal Van Thuan (1928 - 2002) zat dertien jaar gevangen, maar bleef zijn communistische bewakers liefdevol behandelen en bekeerde er een aantal tot het christendom. Foto: YouTube

Revolutie van liefde

Deze woorden hebben mij veel geholpen om een wezenlijke waarheid te laten doordringen in mijn hart en ziel: als wij als Kerk de maatschappij willen veranderen; als wij een revolutie van liefde willen starten; als wij willen dat de waarheid mag zegevieren in de wereld, dan moeten we meer houden van en meer leven van het heilig misoffer.

Alle grote heiligen die zoveel hebben gedaan voor de Kerk en voor de maatschappij, waren mensen die de Eucharistie als het fundament van hun leven hadden.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Als jij een revolutionaire idealist bent die de wereld wilt veranderen, dan daag ik je uit om je te verdiepen in het mysterie van de Eucharistie. Om niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks regelmatig de heilige Mis bij te wonen en om vaker te bidden bij het Allerheiligste Sacrament. Stel je voor dat alle jonge katholieken in dit land dat zouden doen. Ik ben ervan overtuigd dat we dan echt de wereld zullen veranderen.