<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

De grote façade

KN Redactie 18 augustus 2016
image

De H. Stoel zou op het punt staan de ooit geëxcommuniceerde Pius X Broederschap (FSSPX) van mgr. Lefebvre met een persoonlijke prelatuur terug in de Kerk op te nemen. Het traditionalisme, dat door het motu proprio Summorum Pontificum van Benedictus XVI in 2007 al indirecte erkenning had gekregen, zou daarmee herbevestigd zijn als een geldige stroming binnen de Kerk.

Met de Petrusbroederschap (FSSP) was in 1988 al een deel van het lefebvrisme terug in de Kerk gehaald. Heilzaam of niet, een integrale heimholung zal de tegenstellingen binnen de Kerk zeker verder toespitsen.

Omvangrijke kritiek

Dat blijkt uit The Great Façade dat een omvangrijke kritiek op de huidige katholieke Kerk vanuit traditionalistisch standpunt is. Men ziet die als een ‘grote façade’, omhoog gehouden door het postconciliaire “neo-katholicisme”, waarachter alleen maar dwaling, verval en rotting schuilgaan, toegedekt met een vernisje van verplicht optimisme.

Met het Tweede Vaticaans Concilie zou de Kerk haar fundamenten uit het oog verloren hebben en steeds verder uit de rails gelopen zijn, waar zelfs een ‘grote’ paus als Johannes Paulus II weinig aan verbeterde. Met name neemt men hem de interreligieuze gebedsbijeenkomsten in Assisi kwalijk, waaraan zelf animisten en voodoo-priesters mee mogen doen.

Benedictus en Franciscus

Benedictus XVI krijgt een betere pers. Men spreekt zelfs van het “Benedictijnse respijt” in het kerkelijke zelfvernietigingsproces, waarvan men het pontificaat van Franciscus als de absolute bezegeling ziet, onder meer tot uiting komend in diens vervolging van de jonge, succesvolle maar traditionalistische Franciscanen van de Onbevlekte.

Het snelle verdwijnen van de Kerk uit onze samenlevingen zien traditionalisten als een logisch gevolg van dit alles en als de bevestiging van eigen gelijk. Met als lichtpuntje uiteraard in het verder gitzwarte beeld van Franciscus dat juist hij nu zorgt voor een ongekende toenadering tot de FSSPX, waarmee deze onnavolgbare ‘linkse’ paus al zijn voorgangers ‘rechts’ zou inhalen. Het is inderdaad een verbazend schouwspel.

Interne discussie

Lezing van The Great Façade maakt echter ook duidelijk dat de Kerk met het integraal binnenhalen van het traditionalisme zijn felle en onwrikbare kritiek tot een interne discussie maakt. De bescheiden opmerking van de daartoe bevoegde kardinaal Sarah om zich in de liturgie meer tot God te wenden, leidde prompt tot een krampachtige Vaticaanse reactie.

Hoe moet dat, wanneer de immense woede van het traditionalisme, dat zichzelf 
als bewaarder ziet van het katholieke geloof tegenover het valse “neo-katholicisme” van Rome, straks binnen de Kerk wordt losgelaten? 

Christhopher A. Ferrara, Thomas 
A. Woods jr., The Great Façade. The Regime of Novelty in the Catholic Church from Vatican II to the Francis Revolution. Uitg. Angelico Press, 556 pp., pb., € 34,99, 978 1 62138 149 5

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.