<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

De heiligen geven Gods licht door

KN Redactie 1 november 2017
image
Paus Franciscus spreekt op het Hoogfeest van Allerheiligen de gelovigen op het Sint Pietersplein toe (Foto: AP)

Op het hoogfeest van Allerheiligen sprak paus Franciscus tijdens het angelusgebed over het doel van ons leven: het doorgeven van Gods licht.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Het hoogfeest van Allerheiligen is ‘ons’ feest: niet omdat wij geweldig zijn, maar omdat Gods heiligheid ons leven heeft geraakt. De heiligen zijn geen perfecte voorbeelden, maar mensen waar God doorheen heeft geschenen.

Gods licht doorlaten

We kunnen ze vergelijken met de glas-in-loodramen in de Kerk die het licht in verschillende kleuren doorlaten. De heiligen zijn onze broeders en zusters die Gods licht in hun hart hebben ontvangen en het hebben doorgegeven aan de wereld, ieder in zijn eigen ‘kleur’.

Maar allemaal zijn ze transparant geweest; ze hebben gevochten om de smetten en de duisternis van de zonde van zich af te werpen, zodat ze het vriendelijke licht van God door konden laten. Dat is het doel van het leven: het doorgeven van Gods licht. En dat is ook het doel van ons leven.

Wie met Jezus is, is gelukkig

Jezus richt zich in het Evangelie van vandaag dan ook tot de zijnen, tot ons, en Hij zegt tegen ons: “Zalig” (Mat. 5,3). Het is het woord waarmee Hij zijn prediking begint, dat de blijde boodschap is, omdat het de weg naar geluk is. Wie met Jezus is, is zalig, gelukkig.

Het geluk ligt niet in het bezitten van iets, of in het worden van iemand. Nee, het ware geluk ligt in het zijn met de Heer en in het leven voor de liefde. Geloven jullie daarin? We moeten verder gaan met daarin te geloven.

Ingrediënten voor een gelukkig leven

De ingrediënten voor een gelukkig leven heten zaligsprekingen: de armen van geest zijn zalig, de nederigen die ruimte maken voor God, die weten te huilen om de anderen en om hun eigen fouten. Ze blijven bescheiden, vechten voor rechtvaardigheid, zijn barmhartig voor iedereen, bewaren de zuiverheid van hun hart, werken altijd aan vrede en blijven vreugdevol. Ze haten niets en ze antwoorden op het kwade met het goede, ook als ze lijden.

De zaligsprekingen dus. Die vragen niet om grote gestes, ze zijn niet voor supermensen, maar voor wie de moeilijkheden en de pijn van elke dag doormaakt, voor ons. Zo zijn de heiligen: net als iedereen ademen ze de vervuilde lucht in van het kwaad in de wereld, maar op hun weg verliezen ze nooit het spoor van Jezus uit het oog. Het spoor dat wordt aangewezen in de zaligsprekingen, die de routekaart vormen van het christelijk leven.

Een familiefeest

Vandaag is het feest van degenen die het eindpunt hebben bereikt van deze routekaart: niet alleen de heiligen van de heiligenkalender, maar de vele broeders en zusters ‘uit de buurt’ die we wellicht ontmoet en gekend hebben.

Vandaag is een familiefeest, van heel veel eenvoudige en onbekende mensen die waarlijk God helpen om de wereld vooruit te brengen. En er zijn zoveel van die mensen vandaag! Er zijn er zoveel. Dankzij al die onbekende broeders en zusters die God helpen om de wereld vooruit te helpen en die onder ons wonen. Laten we ze allemaal begroeten met een luid applaus!

Niet leven voor succes, macht en geld

Bovenal, zo zegt de eerste zaligspreking, zijn ze “arm van geest” (Mat. 5,3). Wat betekent dat? Dat ze niet leven voor het succes, de macht en het geld: ze weten dat wie schatten verzamelt voor zichzelf, niet rijk is bij God (vlg. Lc. 12,21). Ze geloven daarentegen dat de Heer de schat van het leven is, en de liefde voor de naaste de enige ware bron van verdienste.

Soms zijn we ontevreden over iets dat we niet hebben, of maken we ons zorgen omdat we niet de erkenning krijgen die we zouden willen; laten we eraan denken dat onze zaligheid daar niet ligt, maar wel bij de Heer en bij de liefde. Alleen bij Hem, alleen door lief te hebben leef je als zalige.

Bidden voor de overledenen

Ik wil tot slot een andere zaligspreking citeren, die niet in het Evangelie staat, maar aan het einde van de Bijbel en die spreekt over het einde van het leven: “Zalig de doden die in de Heer sterven” (Ap. 14,13). Morgen zijn we geroepen om onze overledenen te begeleiden met ons gebed, opdat ze voor altijd van de Heer mogen genieten. Laten we met dankbaarheid aan onze geliefden denken en laten we voor hen bidden.

Dat de Moeder van God, de Koningin van de Heiligen en de Deur naar de Hemel onze voorspreekster is op onze weg naar heiligheid, en voor onze geliefden die ons zijn voorgegaan en al vetrokken zijn naar het hemelse Vaderland. (Vert. SvdB)