fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

De redenen voor onze hoop

KN Redactie 14 december 2016
image
Foto: AP

Tijdens de algemene audiëntie van 14 december sprak paus Franciscus over de uitnodiging van Jesaja om mannen en vrouwen van hoop te worden (Js. 52).

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

We naderen Kerstmis, en de profeet Jesaja helpt ons opnieuw om ons te openen voor de hoop door de Blijde Boodschap van de komst van de redding te omarmen.

Uitnodiging aan Jeruzalem

Hoofdstuk 52 van Jesaja begint met de uitnodiging gericht aan Jeruzalem, opdat de stad ontwaakt, het stof en de ketens van zich afschudt en zich in mooie kleren hult, want de Heer is gekomen om zijn volk te bevrijden (vlg. vers 1-3). En hij voegt toe: “Daarom zal mijn volk mijn naam erkennen op die dag; erkennen dat Ik het ben, Ik die zeg: ‘Hier ben Ik.’” (vers 6).

Op dit ‘hier ben ik’ van God, waarin zijn gehele wens van verlossing en nabijheid bij ons is samengevat, antwoordt de vreugdezang van Jeruzalem, volgend op de uitnodiging van de profeet.

Historisch moment

Het is een historisch moment van groot belang. Het is het einde van de Babylonische ballingschap, het is de kans voor Israël om God terug te vinden en, in het geloof, zichzelf terug te vinden.

De Heer komt naderbij, en het ‘kleine restant’ , ofwel het kleine volk dat gebleven is na de verbanning en die in ballingschap is blijven volharden in het geloof, die de crisis heeft doorstaan en is blijven geloven en hopen ook in de duisternis; dat ‘kleine restant’ zal de wonderen van God kunnen zien.

Jubelzang

Op dit punt voegt de profeet een jubelzang toe:

“Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, van de vreugdebode met goed bericht die een boodschap van heil laat horen en tot Sion zegt: ‘Uw God is als koning gekomen!’ […]

Breekt los in gejubel, allen te zamen, gij puinen van Jeruzalem; want Jahwe bemoedigt zijn volk; Hij heeft Jeruzalem verlost. Jahwe toont zijn heilige arm voor de ogen van alle volken, en de verste hoeken der aarde hebben het heil gezien dat komt van onze God” (Js. 52, 7.9-10).

Wonder van de vrede

Deze woorden van Jesaja, waarbij we even willen stilstaan, verwijzen naar het wonder van de vrede, en dat doen ze op een heel bijzondere manier door de nadruk niet te leggen op de boodschapper, maar op zijn voeten die snel rennen: “Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode…”.

Het lijkt op de bruidegom in het Hooglied die naar zijn geliefde rent: “Hoor, daar is mijn lief! Kijk, daar komt hij aan: springend komt hij over de bergen, over de heuvels komt hij aangesneld” (Hl. 2,8). Zo rent ook de vreugdebode die het goede nieuws van de bevrijding, van de verlossing brengt en verkondigt dat God regeert.

Gods genade

God heeft zijn volk niet in de steek gelaten en Hij heeft zich niet laten verslaan door het kwaad, want Hij is trouw en zijn genade is veel groter dan de zonde. Dat moeten we leren, want wij zijn koppig en we leren het niet.

Maar ik stel de vraag: wie is groter, God of de zonde? God! En wie wint er uiteindelijk? God of de zonde? God. Is hij in staat om de zwaarste, meest schandelijke, meest verschrikkelijke zonde, de allerergste zonde, te overwinnen? Met welk wapen overwint God de zonde? Met de liefde!

Misvormd beeld

Dat wil zeggen dat ‘God regeert’; dat zijn de woorden van geloof in een Heer wiens macht zich buigt naar de mensheid, zich verlaagt om barmhartigheid aan te bieden en de mens te bevrijden van dat wat in hem het mooie beeld van God misvormd, want wanneer we in zonde verkeren is het beeld van God misvormd.

En de vervulling van zo veel liefde zal in het Rijk zijn dat gevestigd wordt door Jezus, dat Rijk van vergeving en van vrede dat wij vieren met Kerstmis en dat definitief verwezenlijkt wordt met Pasen.

De vreugde van Kerstmis

En de mooiste vreugde van Kerstmis is die innerlijke vreugde van vrede: de Heer heeft mijn zonden uitgewist, de Heer heeft mij vergeven, de Heer is barmhartig met mij geweest, Hij is gekomen om mij te redden. Dat is de vreugde van Kerstmis!

Dat zijn, broeders en zusters, de redenen voor onze hoop. Wanneer alles lijkt afgelopen, wanneer het geloof, geconfronteerd met zo veel negatieve situaties, vermoeiend wordt en wanneer de neiging ontstaat om te zeggen dat niets meer zin heeft, zie daar het goede nieuws gebracht door die snelle voeten: God komt eraan om iets nieuws te verwezenlijken, om een rijk van vrede te stichten; God heeft “zijn heilige arm getoond” en komt vrijheid en troost brengen. Het kwaad zal niet voor altijd zegevieren, er is een einde aan de pijn. De wanhoop is overwonnen, want God is onder ons.

Wakker worden

En ook wij worden aangespoord om wakker te worden, net zoals Jeruzalem, volgend op de uitnodiging die de profeet tot de stad richt; we zijn geroepen om mannen en vrouwen van hoop te worden en mee te werken aan de komst van dit Rijk, gemaakt van licht en bestemd voor iedereen, mannen en vrouwen van hoop.

Hoe vreselijk is het als we een christen vinden die de hoop heeft verloren! “Maar ik geloof nergens in, alles is afgelopen voor mij”: dat zegt een christen die niet in staat is om een horizon van hoop te zien en voor zijn hart alleen een muur ziet.

Dringende boodschap

Maar God vernietigt die muren met de vergeving! En daarvoor moeten wij bidden, want God geeft ons elke dag hoop en Hij geeft die aan iedereen. Die hoop die ontstaat als we God in de stal in Bethlehem zien.

De bekendmaking van de Blijde Boodschap die ons is toevertrouwd is dringend; ook wij moeten rennen zoals de vreugdebode op de bergen, want de wereld kan niet wachten, de mensheid heeft honger en dorst naar gerechtigheid, naar waarheid, naar vrede.

Het wonder van Kerstmis

En bij het zien van het kleine Kind van Bethlehem zullen de kleinen van de wereld weten dat de belofte is vervuld, de boodschap is verwezenlijkt. In een pasgeboren kind, in alles hulpeloos, gewikkeld in doeken en in een kribbe gelegd, ligt alle macht besloten van God die redt.

Kerstmis is een dag om het hart te openen: we moeten het hart openen voor zo veel nietigheid, die daar in dat Kind is, en voor zo veel wonderbaarlijks. Het is het wonder van Kerstmis, waar we ons, hoopvol, op aan het voorbereiden zijn in deze adventstijd. Het is de verrassing van een God als kind, van een arme God, van een zwakke God, van een God die zijn grootsheid aflegt om ieder van ons nabij te komen. (Vert. SvdB)