<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Diverse thema’s in Vastenboodschappen Nederlandse bisschoppen

KN Redactie 12 maart 2019
image
Foto: CNS - Reuters

Het belang van gebed, de hang naar het materiële, de zorg voor de schepping en de dreiging in de wereld. Het zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen in de Vastenboodschappen van de Nederlandse bisschoppen.

Kardinaal Eijk in Vastenboodschap: ‘Gebed van levensbelang’

‘De ongemakkelijke waarheid’ is de titel van de Vastenboodschap van kardinaal Eijk dit jaar. Daarin schijft hij: “Christus is de ongemakkelijke Waarheid, die onze zogenaamde zekerheden bevraagt. Hij daagt ons voortdurend uit om niet de puur menselijke maat te hanteren, maar Zijn voorbeeld na te volgen.”

Om Christus te kunnen volgen, is het nodig een levende relatie met Hem te onderhouden, schrijft de kardinaal ook. Naast de Eucharistie is daartoe het gebed “van levensbelang”. “Juist de verstilde Veertigdagentijd kan ons helpen de rijkdom van het gebedsleven te (her)ontdekken.”

De aartsbisschop van Utrecht is zich ervan bewust dat dit vraagt om inspanning en geduld, want “wie bidt, komt er namelijk al snel achter dat God geen automatiek is. De oplossingen voor je problemen en de antwoorden op je vragen liggen niet voorverwarmd achter glazen deurtjes die opengaan na een gebed. Het is geen ‘eten uit de muur’.”

Verwijzend naar sociale media, voegt hij toe: “Christus zou je tijdlijn moeten zijn, met Hem zou je voortdurend biddend in contact moeten staan. Hem zou je steeds statusupdates moeten sturen – innerlijke berichten over wat je bezighoudt.”

Kardinaal Eijk roept gelovigen dan ook op om zich tijdens de Veertigdagentijd “voor God vrij te maken, elke dag de binnenkamer van ons innerlijk leven te zoeken om ons gebedsleven (weer) vrucht te laten dragen tot ver na de Vastentijd”.

Lees hier de gehele Vastenboodschap van kardinaal Eijk

Eerste Vastenboodschap mgr. Smeets: ‘laat materiële niet het enige kompas zijn’

In zijn eerste Vastenboodschap wijst mgr. Harrie Smeets van Roermond erop dat de consumptiemaatschappij enkel gericht is op materieel bezit en niet op de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. “Bij alle mooie woorden over duurzaamheid is onze economie er toch vooral op gericht om ons vaak en veel nieuw gerei te laten aanschaffen. Het ene vergankelijke wordt vervangen door iets wat aantrekkelijker lijkt, maar net zo goed vergankelijk is,” zo schrijft de bisschop.

De bisschop waarschuwt ervoor de materiële wereld niet het enige kompas in het leven te laten zijn. “Dan lopen we gerede kans ons hart gevuld te houden met alles wat we willen hebben. Maar het is niet Gods wil dat wij van alles hebben, God wil dat we zijn.”

De Veertigdagentijd biedt volgens hem de kans eerlijk te onderscheiden hoezeer we zelf gehecht zijn aan ons bezit: “Misschien zijn we wel meer aan het aardse gehecht dan goed voor ons is en kunnen we – door onze blik over de horizon heen te richten – meer gaan beseffen wat werkelijk van belang is: dat we geroepen zijn om mens te zijn, naar het voorbeeld en in de geest van Jezus.”

Lees hier de gehele Vastenboodschap van mgr. Smeets.

Vastenboodschap bisschop Groningen-Leeuwarden: ‘Zorg voor de schepping’

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde. Dat is waarop mgr. Van den Hout van Groningen-Leeuwarden zich richt in zijn Vastenboodschap van dit jaar.

Hij gaart daarbij specifiek in op de boringen naar olie in gas in zijn bisdom. “De schoonheid van de schepping roept bewondering op voor de Schepper, de Maker van dit alles. Het geloof in de Schepper heeft mij ertoe gebracht om ons als bisdom aan te sluiten bij de lobby tegen aardgasboringen in het Waddengebied.”

“Het stoppen van de gaswinning en het compenseren van de ontstane schade staat ons de komende jaren nog te wachten. We hopen dat de politiek hier vorderingen mee gaat maken”, schrijft Van den Hout ook. Hij beaamt dat dit “geen eenvoudige problematiek” is. “We mogen echter niet voorbij gaan aan de nood van de inwoners van het aardbevingsgebied.”

We plegen roofbouw op de natuur, benadrukt de bisschop. “En dat heeft ook met onze levensstijl en onze hang naar welvaart te maken. […] Onze tijd wordt gekenmerkt door overdaad aan consumptie en een overvloed aan afval.”

Lees hier de gehele Vastenboodschap van mgr. Van den Hout

Mgr. Punt: ‘De relatie met God hernieuwen in een wereld vol dreiging’

In zijn Woord van de Bisschop gaat mgr. Punt van Haarlem-Amsterdam in op de huidige situatie in de wereld. “Als we om ons heen kijken in de wereld van vandaag, dan dringen zich al gauw allerlei negatieve en gewelddadige dingen op de voorgrond.”

In zo’n wereld vol dreiging en spanning kunnen we ons snel terneergeslagen voelen, schrijft de bisschop. “En je kunt begrijpen dat velen, en lang niet altijd de slechtsten, de druk van al dat negatieve niet meer uithouden en wegvluchten. Wegvluchten in die schijnwereld van een kant en klaar ‘instant geluk’.”

Hij moedigt gelovigen daarom aan zich in de Veertigdagentijd te bezinnen op de relatie die wij met God mogen hebben. “Een liefdesrelatie dus, die ons sterkt en bemoedigt. Een hoopvolle relatie omdat het ons de kans geeft opnieuw te beginnen. Een bevrijdende relatie, omdat in de menswording, dood en opstanding van Christus onze geliefde God zelf de consequenties van onze dwaze daden draagt en goedmaakt.”

Lees hier het hele Woord van de Bisschop over de Veertigdagentijd.