fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Een beproefde christen kan anderen meer nabij zijn, omdat hij weet wat lijden is

KN Redactie 9 januari 2020
image
Paus Franciscus begroet gelovigen aan het begin van de audiëntie van 8 januari. CNS Photo - Paul Haring

Tijdens de algemene audiëntie van 8 januari zei paus Franciscus dat Paulus ons leert de beproevingen te doorstaan door ons vast te klampen aan Christus.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

In het laatste deel van het boek Handelingen van de Apostelen wordt verteld hoe het Evangelie niet meer alleen over land, maar ook over zee wordt verspreid, via een schip dat Paulus als gevangene van Caesarea naar Rome brengt (vlg. Hand. 27,1 - 28,16).

Hij gaat naar het hart van het Romeinse Rijk, opdat de woorden van de Verrezene uitkomen: “Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn (…) tot het uiteinde der aarde” (Hand. 1,8). Lees het boek Handelingen van de Apostelen en zie hoe het Evangelie, met de kracht van de Heilige Geest, alle volkeren bereikt en universeel wordt. Pak het op, lees het.

Steun bij wanhoop

Vanaf het begin van de bootreis krijgt men te maken met ongunstige omstandigheden. De reis wordt gevaarlijk. Paulus adviseert om niet verder te varen, maar de honderdman slaat geen acht op hem en vertrouwt op de stuurman en de kapitein. De reis gaat verder en dan steekt er zo’n enorme wind op dat de bemanning de controle verliest en het schip stuurloos wordt.

Als de dood nabij lijkt en iedereen wanhopig wordt, treedt Paulus naar voren en stelt zijn reisgenoten gerust met de woorden die we net hebben gehoord: “Vannacht verscheen mij een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien, en deze zei: Wees niet bevreesd, Paulus; gij moet voor de keizer verschijnen en daarom heeft God u het leven van allen die met u op het schip zijn, genadig in handen gegeven” (Hand. 27,23-24).

Zorg voor de ander

Ook als het moeilijk wordt, blijft Paulus zorgdragen voor het leven van anderen en wekt hij hoop in hen op.

Lucas laat ons zo zien dat het plan dat Paulus naar Rome brengt, niet alleen de apostel zelf redt, maar ook zijn reisgenoten. De schipbreuk wordt van een ongenadige situatie een prachtige kans voor de verkondiging van het Evangelie.

Ware leerling van Christus

Na de schipbreuk komt men aan op het eiland Malta, waar de inwoners hen attent verwelkomen. De Maltezen waren in die tijd al goede, vriendelijke en gastvrije mensen. Het regent en het is koud en ze leggen een groot vuur aan om de schipbreukelingen wat warmte en verlichting te bieden.

Ook nu gaat Paulus, als ware leerling van Christus, aan de slag om het vuur met dor hout brandend te houden. Als hij daarmee bezig is, wordt hij door een adder gebeten, maar heeft er geen last van. De mensen zien het en zeggen: “Die man is vast en zeker een moordenaar, want zelfs na zijn redding uit de zee wil de Gerechtigheid hem niet in leven laten” (Hand. 28,4).

Zegen van de Verrezen Heer

Ze wachten op het moment dat hij dood neervalt, maar Paulus heeft geen enkele last van de beet en wordt dan voor een godheid aangezien, in plaats van een moordenaar.

“De liefde is altijd vruchtbaar, de liefde voor God is altijd vruchtbaar”
- Paus Franciscus

In werkelijkheid komt die zegen van de Verrezen Heer die Paulus helpt, zoals Hij de gelovigen beloofd had voordat Hij naar de hemel ging: in mijn Naam zullen ze (…) slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn” (Mc. 16,17-18).

Het verhaal wil dat er sindsdien geen slangen meer voorkomen op Malta. Dat is Gods zegen als dank voor de gastvrijheid van dat goede volk.

Het goede wordt altijd gedeeld

Zijn verblijft op Malta biedt Paulus een uitgelezen kans om het woord dat hij verkondigt ‘vlees’ te laten worden en zijn troostende dienstwerk uit te oefenen in het genezen van de zieken. En dit is een wetmatigheid van het Evangelie: als een gelovige kennismaakt met de verlossing, houdt diegene dat niet voor zich, maar vertelt het verder.

“Het goede streeft er altijd naar zich mee te delen. Iedere authentieke ervaring van waarheid en schoonheid zoekt uit zichzelf haar verspreiding en iedere persoon die een diepe bevrijding beleeft, krijgt een grotere gevoeligheid voor de noden van anderen” (Apostolische Exhortatie Evangelii gaudium, 9).

Je vastklampen aan Jezus

Een op de proef gestelde christen kan iemand die lijdt absoluut meer nabij zijn, omdat hij weet wat lijden is, en kan zijn hart open stellen voor de solidariteit met de ander.

Paulus leert ons de beproevingen te doorstaan door ons vast te klampen aan Christus, om te groeien in de overtuiging “dat God kan handelen in iedere omstandigheid, ook te midden van schijnbare mislukkingen” en “dat wie zich uit liefde aan God aanbiedt en zich aan Hem geeft, zeker vruchtbaar zal zijn” (Evangelii gaudium, 279).

De liefde is vruchtbaar

De liefde is altijd vruchtbaar, de liefde voor God is altijd vruchtbaar, en als jij je laat vastgrijpen door de Heer en je de geschenken van de Heer ontvangt, kun je die ook aan anderen doorgeven. De liefde voor God reikt altijd verder.

Laten we de Heer vragen ons te helpen om elke beproeving te doorstaan, ondersteund door de kracht van het geloof.

En laten we Hem vragen ons te helpen gevoelig te zijn voor de vele schipbreukelingen uit de geschiedenis die onze kusten uitgeput bereiken, zodat ook wij hen weten te ontvangen met die broederlijke liefde die voortkomt uit de ontmoeting met Jezus. Het is die ontmoeting die verlost van de kou van de onverschilligheid en de onmenselijkheid. (Vert. SK)