<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Een gewone bisschop voor gewone mensen

KN Redactie 19 mei 2016
image

Hij heeft de presentatie van zijn boekje niet meer mee mogen maken. Dr. Jan Peijnenburg (1936-2016), archivaris van het bisdom ’s Hertogenbosch, overleed eind februari.

Slechts enkele maanden eerder voltooide hij een boekje over bisschop Bekkers (1908-1966) dat hij op eigen initiatief schreef met het oog op diens vijftigste sterfdag die op 9 mei werd herdacht.

Persoonlijke ode

Marinus Bekkers, een gewone bisschop voor gewone mensen is een heel persoonlijke ode aan Marinus Bekkers geworden. “Een goeie mens”, zoals Peijnenburg hem steevast noemde. Dat hij bijna iedereen die hij kende zo noemde, doet daar niets aan af.

De auteur was zijn bisschop veel verschuldigd, vond hij zelf. Zijn klas was niet alleen de eerste die door de net aangetreden bisschop, zoals hij zei, “het priesterschap geschonken kreeg”. Het was Bekkers die de fysiek voor het pastoraat ongeschikt geraakte jonge priester uiteindelijk de plek van zijn leven bezorgde.

Intens dankbaar

Peijnenburg mocht kerkgeschiedenis studeren en zou decennialang als een kloek het archief van zijn bisdom beheren. Daarnaast kreeg hij een benoeming als rector in een bejaardenhuis, zodat hij tot zijn intense vreugde ook zijn priesterlijk-pastorale kant kon ontplooien.

Dat stemde Jan Peijnenburg zo intens dankbaar dat hij zich met enige regelmaat liet ontvallen de bisschop die hem dit geschonken had nooit in negatief daglicht te zullen plaatsen.

Boek met een gat

Dat verklaart dat zijn leesbare en sympathieke boekje over bisschop Bekkers een boek met een gat is geworden. Het gaat weliswaar over de meest controversiële Nederlandse bisschop sinds het herstel van de hiërarchie, maar raakt met geen letter aan de controverse.

Mogelijk heeft Peijnenburg de energie er niet meer voor gehad, want het zou hem veel pijn en moeite hebben gekost. Het is duidelijk waar hij in die controverse stond, maar zijn loyaliteit tegenover zijn bisschop won het van de historicus.

Trouw en waardering

Die trouw stond bij hem hoog aangeschreven. Bij zijn vijftigjarig priesterfeest had hij met zorg in zijn preek de wapenspreuken verwerkt van ‘zijn’ vier bisschoppen, Bekkers, Bluyssen, Ter Schure en Hurkmans. Hij wilde er de continuïteit van de apostolische lijn mee benadrukken en zijn persoonlijke waardering.

Dat hij hen alle vier evenzeer een bijzonder warm hart toedroeg, dat was “de goeie mens” en priester Jan Peijnenburg. Alleen tegen die achtergrond valt dit boekje te plaatsen.

Dr. Jan Peijnenburg +, Marinus 
Bekkers, een gewone bisschop voor gewone mensen. Uitg. Betsaida., 84 pp., € 7,95, 
ISBN 978 94 91991 22 6

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.