fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Egypte, een teken van hoop

KN Redactie 3 mei 2017
image
Foto: AP

Tijdens de algemene audiëntie van 3 mei sprak paus Franciscus over zijn bezoek aan Egypte.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Vandaag wil ik jullie vertellen over het apostolische bezoek dat ik een aantal dagen geleden, met de hulp van God, aan Egypte heb gebracht. Ik ben naar dat land gegaan na een viervoudige uitnodiging: van de president van de republiek, van Zijne Heiligheid de koptisch-orthodoxe patriarch, van de groot-imam van de Al-Azhar-universiteit en van de koptisch-katholieke patriarch.

Een teken van vrede

Ik bedank ieder van hen voor de werkelijk hartelijke manier waarop ze mij hebben ontvangen. En ik bedank het gehele Egyptische volk voor hun aanwezigheid en voor de liefde waarmee ze dit bezoek van de Opvolger van Sint Petrus hebben beleefd.

De president en de burgerlijke autoriteiten hebben zich op buitengewone wijze ingezet om ervoor te zorgen dat dit bezoek op de allerbeste manier zou kunnen verlopen; zodat het een teken van vrede kon zijn, een teken van vrede voor Egypte en voor heel de regio die helaas te lijden heeft onder conflicten en terrorisme. Het thema van de reis was dan ook: ‘De paus van vrede in een Egypte van vrede’.

Bezoek Al-Azhar

Mijn bezoek aan de Al-Azhar-universiteit, de oudste islamitische universiteit en de grootste academische instelling van de soennitische islam, diende een dubbel doel: om als christenen en moslims de dialoog aan te gaan en om, tegelijkertijd, de vrede in de wereld te bevorderen.

In de Al-Azhar vond de ontmoeting met de groot-imam plaats, een ontmoeting die vervolgens uitmondde in de Internationale Conferentie voor de Vrede. Op die plek heb ik een reflectie gegeven waarin waardering werd uitgesproken voor de geschiedenis van Egypte als land van beschaving en als land van allianties.

Fundament

Voor heel de mensheid is Egypte het synoniem voor een antieke beschaving, voor kunstschatten en kennis; en dat herinnert ons eraan dat de vrede wordt opgebouwd door middel van onderwijs, door de vorming van kennis, door een humanisme waar de religieuze dimensie, de relatie met God, een integraal deel van is, zoals de groot-imam zei in zijn toespraak.

De vrede wordt ook opgebouwd door te vertrekken vanuit het verbond tussen God en de mens, de basis van het verbond tussen alle mensen dat gebaseerd is op de Tien Geboden, neergeschreven op de stenen tafelen in de Sinaï, maar nog veel dieper neergeschreven in het hart van ieder mens in elke tijd en op elke plaats; een wet die samengevat kan worden in de twee geboden om God en de naaste lief te hebben.

Een bijzondere taak

Ditzelfde fundament staat ook aan de basis van de vorming van de sociale en burgerlijke orde; alle burgers, van elke afkomst, cultuur en religie, worden opgeroepen daaraan mee te werken. Deze visie van gezonde wereldlijkheid kwam naar boven in de uitwisseling met de president van Egypte, in aanwezigheid van de autoriteiten van het land en het corps diplomatique.

De grote historische en religieuze erfenis van Egypte en diens rol in het Midden-Oosten geven het land een bijzondere taak op de weg naar stabiele en langdurige vrede, die niet steunt op het recht van de sterkste, maar op de kracht van het recht.

Koptisch-orthodoxen

De christenen zijn geroepen, in Egypte en in elk ander land op aarde, om het gist van broederschap te zijn. En dat is mogelijk als ze in zichzelf de eenheid in Christus beleven.

Met dank aan God hebben we een krachtig teken van eenheid kunnen geven samen met mijn dierbare broeder paus Tawadros II, de patriarch van de koptisch-orthodoxen. We hebben de opdracht hernieuwd, ook door een gemeenschappelijke verklaring te ondertekenen, om samen op weg te gaan en ons ervoor in te zetten het geregistreerde doopsel in de respectievelijke Kerken niet te herhalen.

Samen hebben we gebeden voor de martelaren van de recente aanslagen die die kwetsbare Kerk zo dramatisch hebben getroffen; en hun bloed heeft die oecumenische ontmoeting vruchtbaar gemaakt. Een ontmoeting waaraan ook de patriarch van Constantinopel Bartholomaios heeft deelgenomen, de oecumenisch patriarch, mijn dierbare broer.

Feest van geloof

De tweede dag van mijn bezoek was gewijd aan de katholieke gelovigen. De Heilige Mis die gevierd werd in het stadion dat door de Egyptische autoriteiten ter beschikking werd gesteld, was een feest van geloof en van broederschap. We hebben er de levende aanwezigheid van de Verrezen Heer gevoeld.

Sprekend over het Evangelie, heb ik de kleine katholieke gemeenschap in Egypte opgeroepen om de ervaring van de Emmaüsgangers te herbeleven: om in Christus, Woord en Brood van leven, altijd de vreugde van het geloof te vinden, het gevoel van de hoop en de kracht om liefdevol te getuigen dat “we de Heer hebben ontmoet!”.

De schoonheid van de Kerk

En het laatste onderdeel heb ik beleefd samen met de priesters, de religieuzen en de seminaristen in het grootseminarie. Er zijn heel veel seminaristen: dat is een troost! Het was een liturgie van het Woord, waarin de wijdingsgeloften zijn hernieuwd.

In deze gemeenschap van mannen en vrouwen die ervoor hebben gekozen hun leven aan Christus te geven voor het Rijk Gods, heb ik de schoonheid van de Kerk van Egypte gezien en heb ik gebeden voor alle christenen in het Midden-Oosten, opdat ze, geleid door hun herders en begeleid door de religieuzen, zout en licht zijn in die regio, te midden van die volken.

De weg van hoop

Egypte is voor ons een teken van hoop, van toevlucht, van hulp geweest. Toen dat deel van de wereld honger had, ging Jakob er met zijn kinderen heen; toen vervolgens Jezus vervolgd werd, ging Hij daarheen.

Jullie vertellen over deze reis betekent daarom de weg van de hoop afleggen: voor ons is Egypte dat teken van hoop, zowel in de geschiedenis als vandaag de dag, dat teken van broederschap waarover ik jullie wilde vertellen.

Voorspoed, broederschap en vrede

Ik bedank opnieuw iedereen die deze reis mogelijk heeft gemaakt en al diegenen die er op verschillende manieren aan hebben bijgedragen; in het bijzonder de vele mensen die hun gebed en hun lijden ervoor hebben opgedragen.

Moge de Heilige Familie van Nazareth, die naar de oevers van de Nijl emigreerde om te ontsnappen aan het geweld van Herodes, altijd het Egyptische volk zegenen en beschermen en het begeleiden op de weg van voorspoed, broederschap en vrede. Bedankt! (Vert. SvdB)