fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Fatima

KN Redactie 25 augustus 2016
image

Robert Moynihan, de hoofdredacteur van Inside the Vatican, maakte onlangs bekend dat mgr. Loris Capovilla (1915-2016), de secretaris van paus Johannes XXIII, hem had gesuggereerd dat het Derde Geheim nooit volledig is gepubliceerd. Capovilla is ook de kroongetuige in The Fourth Secret of Fatima, de invloedrijke bestseller die Antonio Socci tien jaar geleden publiceerde.

Capovilla is ook de kroongetuige in The Fourth Secret of Fatima, de invloedrijke bestseller die Antonio Socci tien jaar geleden publiceerde. Hierin maakt de Italiaanse journalist aannemelijk dat er twee versies zijn, waarvan er een is verdoezeld.

Voldongen feit

De reden? Volgens pauselijk theoloog en kardinaal Luigi Ciappi (1909-1996) waarschuwt Maria daarin “dat de afvalligheid van de Kerk aan de top zal beginnen”. Feit is dat de publicatie volgens de verschijning al in 1960 had moeten plaatsvinden, precies toen Vaticanum II van start ging.

Paus Johannes XXIII zou het pas op 17 augustus 1959 hebben willen lezen nadat hij eerst het Concilie bijeengeroepen had, “als om de hemel voor een voldongen feit te stellen”, aldus Socci. Daarna besloot hij het niet te publiceren.

De H. Johannes Paulus II, die zo zijn best deed om Rusland toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, zoals de verschijning gevraagd had, liet in 2000 ook het Derde Geheim bekend maken: veertig jaar te laat.

Manipulaties

Door de manipulaties van met name kardinaal-staatssecretaris Sodano en mgr. Tarcisio Bertone (die er zelf een boek over uitbracht) zou de publicatie onvolledig gebleven zijn en bovendien een onjuiste ‘officiële’ interpretatie meegekregen hebben, die van kardinaal Ratzinger werd afgedwongen.

Samenzweringsdenken? Absoluut. Maar Socci weet wel tot een intelligente, consistente en deels onderbouwde reconstructie te komen. Wist u dat de verschijning in Fatima zich in 1917 voordeed enige dagen nadat de wanhopige oorlogspaus Benedictus XV aan Maria’s litanie de titel ‘Koningin van de Vrede’ had toegevoegd? Volgens Socci was Fatima het directe antwoord daarop.

Fascinerende reconstructie

Het neerregenen op de mensheid van gruwelen in de twintigste eeuw is het logische gevolg van het geheel of gedeeltelijk in de wind slaan van de verzoeken van de verschijning, aldus Socci. Ook de huidige ontreddering van Kerk en geloof gaan daarop terug. Pius XI was te arrogant, Pius XII te diplomatiek, Johannes XXIII en Paulus VI te modernistisch-eigenwijs, terwijl Johannes Paulus II en Benedictus XVI met te veel tegenwerkende bisschoppen te kampen hadden, om aan Fatima zorgvuldig gehoor te geven.

Socci geeft een fascinerende reconstructie hoeveel Maria aan Rusland en de wereld teruggegeven heeft voor alleen al de partiële inwilliging van haar verzoeken. In dat zakje doen we met het artikel op pagina 14 ook een duit. De voor Rusland beslissende Augustusstaatsgreep van 1991 flopte immers precies op 22 augustus, feest van Maria Koningin. Maar toegegeven, de algehele ‘bekering van Rusland’ is nog wel een flink eind weg.

Antonio Socci, The Fourth Secret of Fatima. Uitg. Loreto Publ., 238 pp., geb., € 29,90, ISBN 978 1 930278 80 6